Kako povećati prinos uljane repice

uljana rapica

Ključni sastojci prinosa uljane repice su broj biljaka po jedinici površine, broj mahuna po biljci, broj semenki po mahuni, kao i masa semenke. Visoki prinosi postižu se dobrim upravljanjem useva, što uključuje uravnotežen program ishrane biljaka.

Saznajte više

Programi prihrane uljane repice hranivima
Programi prihrane uljane repice hranivima

Programi prihrane uljane repice

Yara za uljanu repicu nudi spektar rešenja, s krutim đubrivima i folijarnim otopinama u linijama proizvoda YaraBela i YaraMila, te folijarnim otopinama za opskrbu biljaka mikrohranivima u liniji YaraVita.

Pronađite Yarine savete za sve aspekte prihrane uljane repice

Kako pravilna primena hraniva može uticati na vašu uljanu repicu