Poboljšajte sadnju useva vaše uljane repice

Brza sadnja useva oduvek je bila važna za uljanu repicu, ali poslednjih godina je, zbog pretnje repičinog crvenoglavog buhača, poprimila kritičan karakter.

Početno đubrivo povećava prinos uljane repice

Pravilna ishrana ključna je za kvalitetno zasnivanje useva, pa bi jesenja primena azota i fosfata trebala da bude stvar rutine, međutim, na velikom broju površina na kojima se uzgaja uljana repica to još uvijek nije praksa. Pritom, ne zaboravite da jesenja primena koristi ukupnom razvoju useva, a ne samo brzini zasnivanja.

Rezultati ispitivanja napravljenih u poslednjih nekoliko godina potvrdili su kako su usevi na kojima je tokom jeseni primenjeno početno đubrivo bili bolje zasnovani i brže su se razvijali, sa značajno povećanim sklopovima i biomasom, pa je povećanje prinosa u nekim slučajevima dostiglo 1.4t/ha.
Optimalna jesenja primena azota iznosi 50-60 kg po hektaru.

Fosfor je hranivo koje jesenjom primenom značajno pridonosi razvoju korena i pomaže u povećanju brzine razvoja biljke.

Mikrohraniva koja su važna u ranoj fazi zasnivanja useva

Vredi imati na umu i mikrohraniva, u svetlu činjenice da su ispitivanja pokazala da zahvaljujući njima dolazi do porasta prinosa od 0.3 t/ha.
Mangan, bor i molibden glavna su mikrohraniva za uljanu repicu, a važna su u ranoj fazi zasnivanja useva te za održavanje zdravih zelenih listova. Mangan je neophodan za fotosintezu i sintezu proteina i za regulisanje aktivnosti nitrat reduktaze. Nedostatak uzrokuje akumulaciju nitrata u biljnom tkivu, značajno povećavajući mogućnost bolesti i smanjujući otpornost biljaka na zimske temperature.

Bor ima nekoliko ključnih uloga – potreban je da podeli i produži ćeliju, a posebno je važan za razvoj korena tokom produžnog rasta stabljika i za vreme cvetanja.

Molibden je potreban za iskorišćavanje azota; slično kao i u slučaju mangana, nedostatak ovog elementa može da prouzrokuje visok nivo nitrata u biljnom tkivu.

Primenom rastvora YaraVita Brassitrel Pro tokom faze vegetativnog rasta smanjićete podložnost biljaka bolestima i ojačati sadnju useva.