Uslovi korišćenja

Ovom mrežnom stranicom upravlja Yara Hungária Kft., kompanija registrovana u Mađarskoj pod matičnim brojem HU14901234 a sa sedištem na adresi 8200. Veszprém, Szabadság tér 4., Mađarska (u daljnjem tekstu "Yara", "mi", "nas").

Na ovoj stranici nalaze se Uslovi korišćenja (“Uslovi korišćenja”, “Uslovi”) ovih mrežnih stranica (“Stranica”). Pristupanjem Stranici, odnosno njenim korišćenjem, prihvatate ove Uslove korišćenja. Molimo Vas da proučite Uslove korišćenja; ako se ne slažete s ovim Uslovima, molimo Vas da ne koristite Stranicu.

Ovi Uslovi primjenjivi su u najvećoj meri dopušteni merodavnim pravom.

Yarino poslovanje potpuno je usklađeno s uslovima izloženim u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti, koja je dostupna na uvid putem ove poveznice. posredstvom ovog linka.

1. Korišćenje stranice

Yara vam ovim putem dopušta da, za lične potrebe, možete: a) pregledati sve javno dostupne delove Stranice; b) ispisivati ili preuzimati (daunoloudovati) sadržaje sa Stranice; i c) upućivati svoje saradnike ili zaposlene na sadržaje objavljene na Stranici.

Ne smete: a) da koristite Stranicu ili bilo koji sadržaj na Stranici u komercijalne svrhe bez prethodno dobijenog pisanog odobrenja od strane Yare; b) da učinite izmene u sadržajima koje ste ispisali ili preuzeli (daunloudovali) sa Stranice prilikom korišćenja Stranice u skladu s tačkom (b) iz prethodnog odlomka; c) koristiti bilo koju ilustraciju, fotografiju, slikovni ili tonski zapis, ili grafikon, bez propratnog teksta; d) kršiti ove Uslove ili bilo koje primenjive zakone ili propise.

U slučaju kršenja ovih Uslova, odmah prestaje da važi Vaše pravo korišćenja Stranice i moraćete, u slučaju da to zatražimo, da vratite ili uništiti sve materijale koje ste preuzeli sa Stranice, kao i eventualne kopije koje ste napravili. Zadržavamo pravo potraživanja naknade štete u skladu sa svim zakonskim mogućnostima.

2. Pristup i izmene Stranice

Odgovorni ste za osiguravanje svih tehničkih uslova potrebnih za pristup Stranici.

Pristup Stranici omogućen je na privremenoj osnovi. Zadržavamo pravo da, bez prethodne najave, u bilo kom trenutku možemo da ograničimo pristup Stranici ili bilo kom njenom delu, ili je potpuno ukinuti. Yara neće biti odgovorna u slučaju nedostupnosti Stranice iz bilo kog razloga.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave napravimo izmene Stranice ili bilo kojeg sadržaja koji je na njoj objavljen. Naša je namjera da redovno ažuriramo Stranicu, ali ni na koji način nismo na to zakonski obavezani.

3. Prava intelektualnog vlasništva

Yara je vlasnik ili nosilac licence svih prava intelektualnog vlasništva na Stranici i u sadržajima objavljenim u njezinim okvirima. Nad Stranicom i sadržajima objavljenim u njenim okvirima zadržana su sva prava, vlasništvo i/ili interes, priznati u bilo kojoj državi ili zakonodavstvu na svetu, bez obzira jesu li zaštićeni ili ne. Zabranjeno je korišćenje Stranice i sadržaja objavljenih u njenim okvirima na bilo koji način osim na način izričito dopušten u Uslovima.

Naš status (kao i status bilo kog potpisanog saradnika) kao autora sadržaja na Stranici uvek mora biti jasno naveden.

4. Odricanje od odgovornosti

Ova Stranica se nudi "kakva jeste", bez ikakvog jemstva ili zastupanja bilo koje vrste u pogledu valjanosti, tačnosti, ispravnosti, prikladnosti, dostupnosti ili aktualnosti Stranice ili sadržaja objavljenih u njenim okvirima. Isto je primjenjivo i za mrežne stranice trećih strana i sadržaje objavljene u njihovim okvirima, ako u okvirima Stranice dajemo linkove na mrežne stranice kojima upravljaju treće strane. Stranicu koristite isključivo na vlastiti rizik i nikakvo korišćenje ni na koji način ne može biti temelj za potraživanje odštete od nas.

U najvećoj meri dopuštenoj zakonom, ovim se putem odričemo svake odgovornosti za bilo kakav direktan, indirektan, ili posledični gubitak ili štetu - uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak profita, smanjenu prodaju, gubitak posla, prekid poslovanja, gubitak ili oštećenje datoteka ili podataka, gubitak poslovnih prilika, gubitak dobre volje i/ili ugleda – koja bi se na bilo koji način mogla interpretirati kao rezultat ili posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Stranice i sadržaja objavljenih u njezinim okvirima. Isto je primenjivo i za mrežne stranice trećih strana i sadržaje objavljene u njihovim okvirima, ako u okvirima Stranice dajemo linkove mrežnih stranica kojima upravljaju treće strane.

5. Izmene Uslova korišćenja

U slučaju značajnih izmena ovih Uslova korišćenja, ili bilo kakvih izmena koje bi mogle da utiču na Vaša prava, pre primene takvih izmena o tome ćemo Vas informisati posebnom porukom na Stranici i/ili drugim komunikacijskim kanalima. U slučaju da se ne složite s izmenama, ako molimo Vas da prestanete da koristite Stranicu.

6. Nadležnost i primenjivo pravo

Ovi Uslovi korišćenja podležu i sastavljeni su u skladu sa zakonima Kraljevine Norveške, pa podležu isključivoj nadležnosti sudstva Kraljevine Norveške. Zadržavamo pravo da protiv svake osobe koja prekrši ove Uslove pokrenemo pravni postupak u državi prebivališta te osobe ili bilo kojoj drugoj relevantnoj državi.

7. Kontakt

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane uz Uslove korišćenja, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na adresu web@yara.com. Možete nam se obratiti i putem pošte na sledeću adresu:

Yara Hungária Kft.
8200 Veszprém
Szabadság tér 4
Hungary