Nedostatak molibdena naspram zdrave biljke se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Nizak Ph
  • Nizak nivo organskih materija zemljišta

Molybdenum je važan za

  • Bolji raspored useva i smanjenje gubitaka biljaka tokom zime
  • Povećava nivo hranivih materija u usevu radi boljeg, ponovnog rasta u proleće
  • Poboljšano cvetanje i ujednačenje zrenja
  • Povećava prinos zrna i sadržaj ulja u semenu

Preporučena Yara đubriva za Molybdenum

YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO

Uljana repica:3 do 4 lit/ha u stadijumu 4-9 listova, i ponovo u fazi intenzivnog porasta stabiljke do početka cvetanja. Po potrebi ponoviti u intervalu od 10 - 14 dana tokom ovih faza rasta. Takođe, 3 l / ha na kraju opadanja latica. Količina vode: 50 do 200 l / ha

Pročitajte još o YaraVita BRASSITREL PRO