Analiza tla – za identifikovanje ograničavajućih faktora

Analizom tla dobijaju se podaci o hemijskom, fizičkom i biološkom stanju tla, potrebni za pravilno upravljanje tlom i usevima.

Zašto raditi analizu tla?

Pribavljanje i korišćenje preciznih informacija kao što su podaci o analizi tla ključno je za donošenje brojnih važnih odluka u sektorima poljoprivrede, hortikulture, ekologije i ukrasne hortikulture.

U poljoprivrednom uzgoju, analiza tla omogućuje planiranje programa đubrenja koji će biti precizan, pravovremen i ekološki odgovoran.
Ukratko, analiza tla daje ključne informacije potrebne za donošenje preciznih, efikasnih, isplativih i odgovornih odluka u ishrani biljaka.

Što analizirati?

Za poljoprivrednika, najveći deo posla – i troška – analize tla vezan je uz uzimanje uzoraka i prevoz do laboratorija. U laboratoriji se na uzorcima može sprovesti širok spektar istraživanja, pa je poželjno iz uzoraka izvući što više raznih informacija.

Analiza hraniva

Analiza tla pokazaće dostupnost hraniva, a dobijeni podaci služe kao temelj za izradu plana upravljanja hranivima. Osnovna analiza tla uključuje P, K, Mg, Ca, S, mikroelemente i pH; sva ta hraniva mogu da ograniče rast biljaka. Uvek je najbolje rešenje da se napravi kompletna analiza širokog spektra, koja obuhvata sva hraniva.

Hemijska i fizička analiza

Pre donošenja odluka vezanih uz upravljanje tlom i planiraje strategije primene hraniva, potrebno je analizirati fizičke i hemijske karakteristike tla: pH vrednost, kapacitet izmene katjona, organske materije i tekstura tla faktori su koji utiču na upravljanje tlom i usevima.

Biološka analiza

Aktivna populacija sitnih organizama neophodna je za plodnost tla; ti organizmi pridonose recikliranju hraniva iz organske materije i čestica tla, čineći da budu dostupna biljkama za apsorpciju. Biološka analiza pokazaće status organske materije, i dati zaokruženu sliku o zdravlju tla i potencijalu da se u njemu uzgoje usevi koji će doneti visoke i kvalitetne prinose.

Želite li da napravite analizu tla?

Tipovi analiza u našoj ponudi

Analiza širokog spektra za tle

Naš najpopularniji analitički paket – daje podatke o nivou dostupnosti svih 12 biljnih hraniva, osigurava identifikovanje svakog nedostatka, uključuje podatke o kapacitetu izmene katjona (CEC) i pH vrednosti i izračunava potrebu za dodavanjem kreča. Izveštaj takođe sadrži tumačenje dobijenih rezultata u odnosu na referentne vrednosti i preporuke za sprečavanje ili otklanjanje nedostataka. Analiza uključuje sledeće podatke:
P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na; + CEC, pH, potreba za dodavanjem kreča.

Analiza širokog spektra za tlo – Extra

Paket sveobuhvatne hemijske i fizičke analize – sadrži podatke o svih 12 biljnih hraniva, kao i o kapacitetu izmene katjona (CEC), pH vrednosti, potrebi za krečom, organskoj materiji i klasifikaciji teksture tla. Izveštaj takođe sadrži tumačenje dobijenih rezultata u odnosu na referentne vrednosti i preporuke za sprečavanje ili otklanjanje nedostataka. Analiza uključuje sledeće podatke:
P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na; + CEC, pH, potreba za dodavanjem kreča
+ organska materija, % peska, % mulja, % gline i klasifikacija teksture tla

Osnovna biološka analiza tla

Ukupna količina bakterija, Ukupna količina gljivica, Odnos

Ekstra biološka analiza tla (Soil biology extra (SBE))

Ukupna količina bakterija, Ukupna količina gljivica, Aktivne bakterije, Aktivne gljivice, Hifalni prečnik, Odnosi

Sveobuhvatna biološka analiza tla

Ukupna količina bakterija, Ukupna količina gljivica, Aktivne bakterije, Aktivne gljivice, Hifalni prečnik, Odnosi, Protozoa (Bičaši, amebe, trepetljike)

Kvalitet tla za zdravlje životinja

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, Co, I + CEC, pH, potreba za dodavanjem kreča

Kvalitet tla za zdravlje životinja (Se)

P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, Co, Se, CEC, pH, potreba za dodavanjem kreča