Programi prihrane žitarica hranivima

Programi prihrane žitarica hranivima
Programi prihrane žitarica hranivima

Programi prihrane žitarica hranivima

Yara za pšenicu nudi spektar rešenja, s krutim đubrivima i folijarnim rastvorima u linijama proizvoda YaraBela i YaraMila, kao i folijarnim rastvorima za snabdevanje biljaka mikrohranivima u liniji YaraVita.

Pronađite Yarine savete za sve aspekte prihrane pšenice