Programi prihrane uljane repice hranivima


Uljana repica je važna u plodoredu i donosi profit. Da bi rezultat bio dobar, potrebno je,osim prinosa, postići i kvalitet. Prinosi uljane repice variraju zavisno o količini zemljišne vlage i kad su optimal-ni, variraju od 3 do 5 mt/ha, a često su znatno niži. Gajenje hibrida zahteva optimalnu ishranu.
Odnos prema azotu je specifičan, a za prinos od 4 mt/ha potrebno je oko 200-250 kg/ha čistog N. Količina azota dodanog đubrivima zavisi o sadržaju dostupnih oblika azota u zemljištu, plod-nosti, tj. sadržaju fosfora i kalijuma, te o speci-fičnim potrebama i potencijalu sorti i hibrida. Ne savetuje se dodati veću količinu azota po hektaru od potrebne, jer se produžava vegetacija u jesen i smanjuje se otpornost na mrazeve. Optimalna količina N/ha u jesen je do 50 kg/ha. Na proleće se prihranjuje u jednoj ili bolje dve aplikacije, zavisno o sastavu i kvalitetu zemljišta. Da bi se azotno đubrivo rasipalo precizno u prihrani, pogledati članak o N-senzoru.
Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorenjavanje i utiče na veći sadržaj ulja. Uljanoj repici je potrebno uneti 50 do 75 kg/ha P2O5. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMila™ granulisanih đubriva (70% vodotopiv) omoguća-vaju optimalan rast i razvoj useva.
Kalijum je važan za uljanu repicu i utiče na pri-nos, kvalitet, sadržaj ulja, nalivenost zrna, vodni režim. Za 3,5 mt/ha prinosa uneti u zemljište 100 kg/ha K2O. Savremeni hibridi pokazuju statistički znatno povećanje prinosa ako se unosi najmanje 100 kg/ha K2O. Savetujemo upotrebiti 250 do 400 kg/ha YaraMila™ đubriva.

Da bismo postigli visok prinos i kvalitet, potreban je sumpor-S u količini od 15-30 kg/ha dostupnog SO3. Granulisani proizvod za prihranu azotom
i sumporom je YaraBela™ Sulfan 24. Takođe, folijarno đubrivo YaraVita™ Tiotrac je proizvod namenjen za dopunu ishrane sumporom i pobolj-šanje kvalitetnih svojstava.
Od mikroelemenata izrazito su važni bor-B, mangan-Mn, cink-Zn, molibden-Mo te je težište Yara programa folijarne ishrane upravo na tim mikroelementima. Od drugih elemenata treba istaći važnost magnezijuma-Mg.
Preporučeni proizvodi:
Osnovna obrada-startno đubrenje: YaraMila™ 8-24-24, 7-20-28 ili 9-12-25.
Ukoliko nije primenjeno predsetveno PK đubrenje Yara preporučuje YaraMila Actyva koncept.
Prihrana azotom: YaraBela™ Sulfan 24 ili Yara-Bela™ Extran, u jednoj ili dve aplikacije.
Folijarna prihrana: YaraVita™ Brassitrel namen-ski razvijeno folijarno đubrivo za uljarice.
YaraVita™ Tiotrac (N,S), povećanje kvaliteta.
Obratite pažnju na ostale YaraVita™ proizvode ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane: Molitrac 0,25 l/ha, Zintrac 1 l/ha, Bortrac 1 l/ha, Universal Bio 3-5 lit/ha. Ne zaboravite standardne folijarne proizvode: Krista-lon™ Specijal 18-18-18 ili Ferticare™ 24-8-16 u dozi 3-5 kg/ha
Folijarna đubriva mogu se primenjivati s pestici-dima.

imagegbtla.png

Obavezno proverite plodnost zemljišta hemijskom analizom. Za precizne programe ishrane i savete u ishrani biljaka obratite se našem stručnom servisu: tatjana.uljanic@yara.com, stevan.mesarovic@yara.com.