Kako povećati prinos uljane repice

Ključni sastojci prinosa uljane repice su broj biljaka po jedinici površine, broj mahuna po biljci, broj semenki po mahuni, kao i masa semenke. Visoki prinosi postižu se dobrim upravljanjem useva, što uključuje uravnotežen program ishrane biljaka.

Uljana repica ima značajne potrebe za hranivima

Biljna hraniva su esencijalni, gradivni element roda. Nedostatak bilo kog biljnog hraniva dovešće do smanjenog rasta, što potom dovodi i do smanjenja prinosa i konačno do manjeg prihoda uzgajivača. Od ključne je važnosti da sva biljna hraniva budu dostupna biljkama pravovremeno i u količinama koje traži svaka pojedina kultura.

U poređenju sa mnogim drugim kulturama, poput žitarica, uljana repica se izdavaja znatno većom potrebom za hranivima. Ali sa druge strane, uljana repica vraća većinu tih hraniva u tle, pa zahvaljujući tome može da bude izvrstan predusev u rotaciji.

Budući da u tlu najčešće nedostaju mnoga hraniva, mineralno đubrivo daje biljkama potrebne hranive materije. Na površini s manjkom hraniva, primena đubriva po pravilu dovodi do višestrukog povećanja prinosa u odnosu na prinos ostvaren bez korišćenja đubriva.

Mnoge studije potvrdile su kako ulaganje u azotna mineralna đubriva donosi povraćaj novca od 4 do 5 puta veći od uloženog, zahvaljujući značajnom povećanju prinosa.

Visoki prinosi uljane repice rezultat su precizne strategije ishrane biljaka u okviru koje se posebno vodi računa o dva ključna elementa koji osiguravaju stalnost visokih prinosa.