Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

  • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
  • Nizak nivo organske materije
  • Hladni ili vlažni uslovi
  • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
  • Zemljišta sa niskom P rezervom
  • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
  • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

  • Poboljšan raspored useva
  • Poboljšana zimska izdržljivost
  • Poboljšani prinos

Preporučena Yara đubriva za Phosphorus

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 7-20-28 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 8-24-24 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila 9-12-25

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 9-12-25 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 9-12-25