Analiza listova – za identifikovanje nedostatka hraniva

Analiza listova jedina je pouzdana metoda za određivanje potreba biljaka za ishranom i identifikovanje nedostatka hraniva

Zašto raditi analizu listova?

Pribavljanje i korišćenje preciznih informacija kao što su podaci o analizi listova ključno je za donošenje brojnih važnih odluka u sektorima poljoprivrede, hortikulture, ekologije i ukrasne hortikulture.
​ U poljoprivrednom uzgoju, analiza listova omogućuje planiranje programa đubrenja koji će biti precizan, pravovremen i ekološki odgovoran.
​ Ukratko, analiza listova daje ključne informacije potrebne za donošenje preciznih, efikasnih, isplativih i odgovornih odluka u ishrani biljaka.

Što analizirati?

Za poljoprivrednika, najveći deo posla – i troška – analize listova vezan je uz uzimanje uzoraka i prevoz do laboratorije. U laboratoriji na uzorcima može da se sprovede širok spektar istraživanja, pa je poželjno iz uzoraka izvući što više raznih informacija.
Analizom je moguće utvrditi status širokog raspona hraniva; makrohraniva (azot, kalijum, fosfor), glavnih hraniva (kalcijum, sumpor, magnezijum), hraniva za zdravlje životinja (natrijum, kobalt, jod i selen) i teških metala (olovo, nikl, arsen, kadmijum, hrom, živa, bakar i cink).

Želite li da napravite analizu listova?

Tipovi analiza u našoj ponudi

Analiza širokog spektra za listove

Naš najpopularniji analitički paket – daje podatke o nivou dostupnosti svih 12 biljnih hraniva i osigurava identifikovanje svakog nedostatka. Najbolji je izbor za analizu biljnih uzoraka. Izveštaj takođe sadrži tumačenje dobijenih rezultata u odnosu na referentne vrednosti i preporuke za sprečavanje ili otklanjanje nedostataka. Analiza uključuje sledeće podatke:
N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

Analiza kvaliteta listova za zdravlje životinja

Najbolji analitički paket za uzorke stočne hrane - daje podatke o nivou dostupnosti svih 12 biljnih hraniva i osigurava identifikovanje svakog nedostatka i uključuje četiri hraniva važna za zdravlje stoke. Izveštaj takođe sadrži tumačenje dobijenih rezultata u odnosu na referentne vrednosti i preporuke za sprečavanje ili otklanjanje nedostataka. Analiza uključuje sledeće podatke:
N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn + Na, Co, I, Se

Ostali analitički paketi za specifične situacije:

Osnovna analiza listova
N, P, K, Mg

Samo azot
N

Kontaminiranost teškim metalima
Pb, Ni, As, Cd, Cr, Hg, Cu, Zn