Izjava o zaštiti privatnosti

Ova Izjava o zaštiti privatnosti ("Izjava o zaštiti privatnosti", "Izjava") odnosi se na lične podatke koje prikuplja i koristi Yara Hungária Kft. 8200. Veszprém, Szabadság tér 4., Mađarska ("mi") kada koristite ovu internetsku stranicu ("Stranica", "web”) ili imate neku drugu interakciju sa nama na neki od načina opisanih u ovoj Izjavi.

Yara Hungária Kft. upravlja Stranicom i kontroliše obradu Vaših ličnih podataka prilikom korišćenja Stranice.

U ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti objašnjavamo kako Yara prikuplja, koristi i posreduje vaše lične podatke za vreme dok koristite Stranicu ili imate neku drugu interakciju sa nama na neki od načina opisanih u ovoj Izjavi. U slučaju da se naša interakcija sa Vama odvija na neki način koji nije opisan u Izjavi, pružićemo Vam dodatne informacije o korišćenju Vaših ličnih podataka u vezi sa tim konkretnim oblikom interakcije. Ako imate dodatna pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na adresu dataprivacy@yara.com.

Detaljnije informacije o tome kako Yara obrađuje lične podatke možete da pročitate u ovom tekstu: Yarina politika privatnosti podataka korisnika, dobavljača i poslovnih partnera. Yarina politika privatnosti deo je Yarinih obavezujućih korporativnih pravila.

1. Kada i kako prikupljamo lične podatke

Vaše podatke prikupljamo kada koristite Stranicu ili sa nama imate neku drugu vrstu kontakta – na primer, ako ste Yarin kupac ili dobavljač. Informacije dobijamo iz sledećih izvora, zavisno o tome na koji ste način u kontaktu sa nama:

1. Sa naših internetskih stranica ili mobilnih aplikacija:

 • Lične podatke prikupljamo preko naših internetskih stranica ili mobilnih aplikacija, na primer, kada se pretplatite na neku našu mobilnu aplikaciju, otvorite korisnički račun (nalog) ili imate interakciju sa našim povezanim uređajima.
 • Za početak, imate mogućnost anonimnog korišćenja Stranice. Za vreme dok pregledate Stranicu ili imate neku drugu mrežnu interakciju sa nama, prikupljamo podatke o vašem računaru i vašem korišćenju naše mrežne stranice uz pomoć “kolačića” (cookies). Prikupljene podatke koristimo u svrhu analize korišćenja Stranice kako bismo mogli da poboljšavamo kvalitet njenog sadržaja.
 • Vaše podatke prikupljamo i kada koristite naše mobilne aplikacije ili nas kontaktirate putem mrežne stranice ili aplikacije, na primer radi korisničke podrške. Detaljnije informacije o “kolačićima” i srodnim tehnologijama možete pronaći u 6. članu ove Izjave.

2. Neposredno od Vas:

 • Vaše lične podatke prikupljamo neposredno od Vas kada u interakciji s nama sami odlučite da nam prenesete određene informacije, na primer kada se registrujete za prijem nekog elektronskog biltena (newslettera), prijavite na neku od naših mrežnih stranica ili aplikacija, ispunite neki od naših digitalnih ili fizičkih obrazaca, kupite, naručite ili izvršite upload informacija ili datoteka u neki naš portal.
 • Vaše lične podatke možemo da prikupljamo i kada nam se obratite sa nekim upitom (na primer, u vezi korisničke podrške), kada obrađujemo Vaše narudžbine ili kada nas posetite na nekom sajmu ili drugom javnom događanju. Napominjemo da imamo zakonsku obavezu obrade određenih ličnih podataka (na primer, u slučaju kupovine određenih proizvoda), a ponekad od Vas moramo da tražimo određene podatke kako bismo s Vama mogli da sklopimo neki ugovor i tako ispunimo ugovorene obaveze.
 • Vaše lične podatke prikupljamo direktno od Vas i u slučaju kada ste dobavljač, kako bismo mogli da sklopimo ugovor sa dobavljačem kao i za potrebe upravljanja kontakata sa dobavljačima.
 • S vremena na vreme putem interneta obavljamo anketna istraživanja u svrhu boljeg razumevanja potreba i prioriteta naših korisnika, posetilaca, kontakata, potencijalnih kupaca i kupaca, na primer putem merenja zadovoljstva kupaca ili obogaćivanjem podataka korišćenjem metode NPS (net promoter score). Pre anketiranja upoznaćemo Vas sa načinima kako ćemo da koristimo Vaše lične podatke. Učestvovanje u ovakvim istraživanjima je dobrovoljno, a u slučajevima kada je to zakonska obaveza od Vas ćemo zatražiti saglasnost za obradu podataka. Vaše je pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost.

3. Od kompanija iz naše grupacije, prodavaca, dobavljača, poslovnih partnera i ostalih trećih strana:

 • Prilikom kupovine ili prodaje nekog našeg proizvoda ili usluge, možemo da prikupljamo lične podatke vezane uz transakciju u svrhu obavljanja te transakcije i upravljanja odnosima s dobavljačima. Na Vaš zahtev, ili u svrhu naših legitimnih interesa - za potrebe segmentacije ili upravljanja odnosa sa dobavljačima, možemo da preuzmemo informacije od naših prodavaca, dobavljača, poslovnih partnera i ostalih trećih strana.

4. Sa Vaše opreme:

 • Ako ste se registrovani za korišćenje usluga koje vam omogućuju da sa Vašeg uređaja izvršite upload podataka na neki naš portal ili aplikaciju, prikupljamo podatke o opremi sa Vaše opreme ili uređaja, kako je detaljno opisano u našoj Izjavi o privatnosti u digitalnoj poljoprivredi. Takođe možemo da primamo podatke o lokaciji sa Vašeg pametnog telefona ili nekog drugog uređaja s mogućnošću određivanja lokacije, pod uslovom da je Vaša oprema povezana sa nekom mobilnom aplikacijom koju ste od nas preuzeli ili korisničkim računom koji ste registrovali kod nas.

5. Iz ostalih izvora:

 • Na primer, putem trgovačkih agenata ili distributera koji prodaju Yarine proizvode ili koriste Yarine aplikacije kao što su Request for Quote ili Loyalty Program, kada dele s nama lične podatke kupaca kako bismo mogli da ispunimo Vaše zahteve ili da izvršimo obaveze utvrđene ugovorom koji je sklopljen s Vama, ili između nas i tih partnera, na primer za isporuku proizvoda kupljenih preko naših distributera.

2. Vrste informacija i podataka koje prikupljamo

Kada koristite našu mrežnu stranicu, prikupljamo lične podatke i informacije o uređajima u meri dopuštenoj zakonom. Lični podaci su informacije, ili kombinacije više informacija, koje mogu da se koriste kako bismo mogli da Vas pojedinačno prepoznamo. Zavisno od usluga koje koristite, odnosno o načinu na koji koristite Stranicu, možemo da prikupljamo sledeće kategorije podataka:

 • Kontaktne informacije kao što su Vaše ime i prezime, adresa i adresa elektronske pošte (e-mail adresa), koje dajete kada otvarate korisnički račun ili ispunjavate neki od naših digitalnih ili fizičkih obrazaca. Te informacije omogućuju nam da možemo da Vas prepoznamo i da sa Vama možemo da održavamo komunikaciju;
 • Poslovne podatke koji nam omogućuju da možemo da Vam pomognemo u optimiziranju Vaših poslovnih operacija, ako ste registrovali korisnički nalog. To uključuje, ali nije ograničeno na, podatke o nazivu, lokaciji i veličini Vašeg poslovnog subjekta, i druge poslovne informacije koje mogu da se povežu isključivo sa Vama, ako ste registrovali korisnički nalog;
 • Informacije o poslovnom odnosu koje nam pomažu da Vas pojedinačno identifikujemo i saznamo koje su Vaše potrebe kako bismo mogli da Vam ponudimo proizvode, tehnologiju i usluge koje bi mogle da Vas zanimaju; tim informacijama pripadaju podaci o vlasništvu i poslovanju, Vaša okvirna lokacija i ostale demografske informacije u skladu sa zakonskim propisima. Tu kategoriju podataka prikupljamo kada ste u interakciji sa nama ili ste registrovali korisnički nalog;
 • Informacije o zapošljavanju koje nam, ako ste se prijavili za posao kod nas, omogućuju procenu Vaših kvalifikacija za posao za koji ste se prijavili; njima pripadaju osnovne kontaktne informacije, životopis (CV), informacije o Vašem obrazovanju, znanjima i veštinama, karijeri i radnom iskustvu, kao i ostale informacije kao što su fotografija, JMBG i/ili OIB, potvrde o zaposlenju, pisma preporuke i druge relevantne informacije;
 • Informacije o transakciji i proizvodima povezane sa Vašim interakcijama sa nama, našim prodavcima i poslovnim partnerima, a koje uključuju kupovine, upite, korisničke račune, istoriju kupovine, proizvode i količine, kulture i preferencije;
 • Identifikacijske informacije kao što su datum Vašeg rođenja ili kopije Vaših identifikacijskih isprava, koje su potrebne samo u slučaju potrebe potvrde Vašeg identiteta;
 • Informacije o finansijskim računima koje su potrebne isključivo u svrhu dovršavanja Vaše kupovine;
 • Informacije o uređajima i njihova analiza kojima pripadaju podaci o računarima, telefonima ili drugim uređajima koje koristite za pregled Stranice, a koje koristimo u skladu s Vašim dopuštenjem. Informacije koje prikupljamo možemo povezivati sa Vašim različitim uređajima kako bismo Vam na svim uređajima mogli da pružimo ujednačeni kvalitet usluga. Među tim podacima mogu biti vaša IP adresa, operativni sistem, verzija hardvera, postavke uređaja kao i vrsta i identifikator uređaja. Takođe možemo da prikupljamo podatke kao što su naziv vašeg mobilnog operatera ili davaoca internetskih usluga, identifikator mobilnog oglašavanja i identifikator mobilnih aplikacija, vrsta pretraživača, jezik, geolokacija, vremenska zona u trenutku pristupa kao i datum i trajanje Vaše posete Stranici. Možemo prikupljati i podatke o načinima kako koristite Stranicu, na primer o brzini Vašeg kretanja kroz pojedine stranice ili deljenju sadržaja;
 • Podaci o opremi koje generiše i prikuplja Vaša oprema (softver i hardver), ili koji se na njoj pohranjuju, kao i podaci o uređajima povezanim s Vašom opremom, uključujući, ali nije ograničeno na, lokaciju Vaše opreme.

3. Kako Yara koristi lične podatke

Vaše lične podatke koristimo za sledeće svrhe:

1. Omogućavanje funkcionalnosti zatraženih proizvoda i usluga kao i korisničke podrške:

 • Omogućavanje funkcionalnosti proizvoda, tehnologija i usluga koje želite da koristite kao i pružanje ostalih usluga povezanih s Vašom narudžbom kao što su dostava proizvoda, preporuke i održavanje.
 • Kreiranje, upravljanje i omogućavanje pristupa Vašem računu za usluge/proizvode za koje ste se registrovai za korisnički račun.
 • Knjiženje i arhiviranje Vaših transakcija.
 • Isporuku proizvoda i alata koje ste naručili (uključujući proizvode i alate koje ste naručili preko naših distributera).
 • Aktivnu dostavu personalizovanih izveštaja i/ili preporuka/poljoprivrednih saveta urađenih na temelju podataka koje ste dali Yari, a koji se specifično odnose na Vas i Vaše poslovne aktivnosti kako biste kroz poboljšanu produktivnost i kvalitet povećali svoju zaradu.
 • Davanje ponude na temelju potvrde našeg distributera o prijemu Vašeg zahteva za ponudom.
 • Obračun i dodeljivanje bodova na temelju Vaše istorije kupovine, s kojima možete dobiti određene poklone ili popuste na ostale Yarine proizvode ili usluge, ako ste član Programa vernosti (Loyalty Program).
 • Slanje administrativnih informacija, kao što su promene naših uslova i pravila poslovanja.

Odgovaranje na Vaše upite i zahteve, na primer kada nam se obratite s pitanjima ili predlozima.

2. Korisnička podrška:

 • Pružanje podrške, uključujući ažuriranja i nadogradnje proizvoda i obaveštenja o njihovoj dostupnosti, kao i za dijagnostiku i popravke, osiguravanje sigurnosti proizvoda odnosno povlačenje defektnih proizvoda;
 • Pružanje ostalih oblika tehničke podrške, kao što su instaliranje, održavanje i pomoć prilikom kvarova.

3. Upravljanje odnosima sa dobavljačima

 • Upravljanje ugovorima, uključujući obavljanje svih interakcija i transakcija sa svim našim dobavljačima robe i/ili usluga, kako bi se maksimizirala vrednost takvih interakcija i transakcija;
 • Upravljanje performansama, poput postavljanja sistema procene performansi;
 • Upravljanje rizicima, na primer izradu strategija reakcije na poremećaje u lancu snabdevanja;
 • Upravljanje podacima, na primer potvrđivanje zahteva dobavljača;
 • Kontinuirano poboljšavanje odnosa i komunikacije sa dobavljačima i spoljnim organizacijama radi povećanja efikasnosti i isplativosti poslovanja.

4. Marketinške komunikacije i pružanje personalizovanih usluga:

 • Slanje poruka i informacija kao i direktni marketing Yarinih proizvoda, tehnologije i usluga, uključujući izradu korisničkog profila putem kojeg Vam šaljemo ciljane marketinške ponude, personalizirane ponude, biltene (newslettere), informacije o proizvodima, naše časopise, kataloge, objave, pozivnice za različite prijeme i svečanosti kao i duge informacije za koje verujemo da bi mogli da Vas zanimaju.
 • Slanje personalizovanih preporuka i agronomskih saveta.
 • Zavisno od Vašeg izbora, marketinške komunikacije šaljemo elektronskom poštom i/ili putem SMS poruka. Te komunikacije mogu da sadrže agronomske i komercijalne savete, biltene (newslettere), ankete, promotivne kampanje, pozivnice i informacije o raznim događajima, promocijama na sajmovima, sastancima, edukacijama ili webinarima (internet seminari).
 • Sprovođenje istraživanja i anketa, s ciljem unapređivanja kvaliteta naših usluga kao i za administriranje programa vernosti.
 • Lične podatke obrađujemo i u svrhu ostvarivanja našeg legitimnog interesa slanja personalizovanih marketinških poruka našim kupcima, koristeći informacije vezane uz istoriju kupovine, preferencije, način korišćenja Stranice i/ili mobilnih aplikacija, a sve to s ciljem boljeg razumevanja njihovih potreba i izazova s kojima se susreću.
 • Segmentiranje kupaca: i te podatke koristimo u analitičke svrhe sa ciljem poboljšavanja odgovarajućih proizvoda, komunikacija i usluga, kao i za unapređivanje naše agronomske ekspertize. Uz segmentiranje radimo i profilisanje kako bismo mogli da odredimo nivo zanimanja potencijalnih kupaca za konkretne proizvode ili marketinške komunikacije.
 • Ako za to dobijemo Vašu pristanak, Vaše lične podatke delimo sa drugim oglašivačima koji Vam mogu slati marketinške poruke koje bi mogle da Vas zanimaju.
 • Omogućavanje Vaših komentara i izjava na našim mrežnim stranicama i mobilnim aplikacijama.
 • U slučajevima kada je to zakonska obaveza, od Vas ćemo zatražiti pristanak za primanje marketinških poruka i anketa koje se sprovode u marketinške svrhe. Vaše je pravo da u bilo kom trenutku povučete pristanak i otkažete primanje takvih poruka sledeći uputstva koja su navedena u svakoj takvoj poruci, odnosno, za klasične (papirnate) ugovore, slanjem zahteva na adresu elektronske pošte privacy.global@yara.com.

5. Omogućavanje promotivnih aktivnosti i olakšavanje deljenja (sharing) putem društvenih mreža:

 • Omogućavanje Vašeg učešća u promocijama.
 • Olakšavanje funkcionalnosti deljenja informacija na društvenim mrežama, u slučaju da ste izabrali tu mogućnost. Za takve promocije i deljenje na društvenim mrežama mogu da važe dodatna pravila. Molimo Vas da svakako proučite ta pravila.

6. Zapošljavanje:

 • Zapošljavanje novih radnika Yare – ako ste se prijavili za posao putem našeg sistema za prijave koji je dostupan u okviru stranice yara.com ili drugim putem.
 • Informacije navedene u vašoj prijavi za posao koristimo kako bismo procenili jeste li pravi kandidat za radno mesto za koje ste se prijavili.

7. Upravljanje potrebama našeg svakodnevnog poslovanja i poslovno izveštavanje:

 • Analiziranje korišćenja naših proizvoda i usluga za potrebe izrade zbirnih saopštenja o trendovima.
 • Upravljanje našim mrežnim stranicama i uslugama, upravljanje ugovorima, analitika i sprečavanje prevara.
 • Poslovna inteligencija - na primer skupljanje informacija za potrebe opšteg uvida u tržište.
 • Poboljšanje proizvoda – razvoj novih proizvoda ili unapređivanje postojećih proizvoda.
 • Nadzor i reviziju – na primer, za sprovođenje interne revizije, poslovnu analitiku, kontrolu i izveštavanje (na primer, procedure vezane uz uzbunjivače).
 • Poslovne transakcije, uključujući reorganizacije, poslovna spajanja, prodaju, zajedničke poduhvate, prenos vlasništva, prenos poslovanja ili druge promene. Na primer, u slučaju spajanja ili kupovine od strane neke druge kompanije, možemo da dođemo u obavezu da toj kompaniji omogućimo uvid u lične podatke korisnika.
 • Zaštitu Yarine imovine, na primer u smislu zdravstvenih ili sigurnosnih rizika, kao i za upravljanje pravom pristupa i sigurnošću (za sprečavanje prevara, cyber (sajber) napada i krađe identiteta).
 • Ispunjavanje zakonskih obaveza – na primer, moramo imati račune radi knjigovodstvenih potreba, ili relevantnim državnim telima na njihov zahtev omogućiti uvid u određene podatke.

4. Koja je pravna osnova za obradu Vaših podataka?

1. Ugovor

 • Ako smo sa Vama sklopili ugovor o prodaji, kupovini ili dostavi proizvoda ili usluga, pravna osnova za obradu podataka je neophodnost ispunjavanja ugovorenih obaveza, a pre sklapanja ugovora pravna je osnova neophodnosti preduzimanja potrebnih akcija na temelju Vašeg zahteva.
 • Ova pravna osnova primenjiva je na sve obrade podataka koje su neophodne za upravljanje ugovorom i izvršavanje ugovorenih obaveza, kao i za sve akcije koje je neophodno uraditi pre sklapanja takvog ugovora. Na primer, to uključuje korisničku podršku (recimo, u obliku programa vernosti), upravljanje odnosima sa kupcima i usluge naplate, kao i sve ostale obrade podataka neophodne za isporuku ugovorenih funkcionalnosti, proizvoda i usluga.
 • U slučajevima kada su nam lični podaci potrebni u svrhu pravnih ili ugovornih obaveza, davanje takvih podataka je obavezno: ako ne dobijemo sve potrebne podatke, nećemo moći da upravljamo našim ugovornim odnosom niti da ispunimo pripadajuće obaveze. U svim ostalim slučajevima, davanje ličnih podataka nije obavezno.

2. Zakonske obaveze

 • U pojedinim slučajevima, imamo zakonsku obavezu obrade Vaših ličnih podataka (na primer, radi računovodstvenih i knjigovodstvenih obaveza).

3. Legitimni interes

 • Vaše podatke obrađujemo i u svrhu našeg legitimnog interesa, osim kada su od takvog interesa jača Vaša prava na zaštitu ličnih podataka. Uobičajen primer takvog interesa je nastojanje da unapređujemo naše proizvode, tehnologije i usluge u svrhu poboljšavanja korisničkog zadovoljstva kao i prilagođavanja naših usluga Vašim individualnim preferencijama i potrebama.
 • Naš legitimni interes temelj je za obradu Vaših ličnih podataka i u slučajevima kada ispunite neki od naših digitalnih ili fizičkih obrazaca, kao i za omogućavanje prijava naših kupaca s primenjivim zakonskim obavezama. Takođe, obrađujemo lične podatke naših kupaca kada je to neophodno za naš legitimni interes ispunjavanja naših ugovornih obaveza prema distributerima a u svrhu isporuke proizvoda i usluga koje je kupac naručio.
 • U nekim slučajevima (na primer, kada radimo profilisanje), pravna je osnova za obradu podataka, u obliku izrade korisničkih profila radi prilagođavanja naših ponuda i usluga potrebama naših kupaca, naš legitimni interes na marketinškom planu, sve dok od takvog interesa nisu jača prava kupaca na zaštitu ličnih podataka.
 • Ako sa kupcima imamo postojeći odnos, s vremena na vreme takvim kupcima šaljemo, u digitalnom obliku, marketinške informacije o našim proizvodima i/ili uslugama, a koje informacije su sastavljene na temelju prethodnih kupovina, dok je slanje takvih poruka naš legitimni interes. Pre slanja, omogućujemo Vam opciju da izaberete da ne želite da primate takve digitalne marketinške poruke.
 • Za potrebe segmentiranja i analitike pravna je osnova za obradu podataka naš legitiman interes za unapređivanjem naših proizvoda i usluga kao i za ponudu relevantnih proizvoda, komunikacija i usluga našim kupcima ili potencijalnim kupcima.
 • U slučajevima kada Vaše lične podatke dobijemo od naših komercijalnih partnera ili distributera – na primer, putem sistema Request for Quote ili Programa vernosti – pravna osnova za obradu podataka je nužnost izvršenja našeg legitimnog interesa odgovora na vaš zahtev za ponudom ili izvršenje obaveza definisanih našim ugovorima s takvim partnerima.
 • Legitimni interes za nas je pravna osnova i u svrhu postizanja određenih poslovnih ciljeva, na primer, poslovne inteligencije, unapređenja proizvoda, nadzora i revizije, poslovnih transakcija kao i zaštitu Yarine imovine.
 • Napominjemo da imate pravo da uputite prigovor na svaku obradu podataka za koju kao pravnu osnovu navodimo legitimni interes, kao i na obradu podataka u svrhu direktnog marketinga; ta prava detaljnije su objašnjena u članu 8 ove Izjave.

4. Pristanak

 • U nekim situacijama, obradu Vaših podataka vršimo na temelju Vaše saglasnosti - na primer, kada se registrujete za primanje naših biltena (newsletter-a) i drugih marketinških poruka. Vaše je pravo da u bilo kom trenutku povučete saglasnost i otkažete primanje takvih poruka sledeći uputstva koja su navedena u svakoj takvoj poruci.
 • Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se obavljala na temelju saglasnosti pre nego što je povučena.

5. Kada Yara otkriva lične podatke

Vaše lične podatke ni na koji način ne distribuiramo izvan okvira Yare. Vaše lične podatke možemo deliti isključivo na načine opisane u ovom članu:

1. Sa kompanijama grupe Yara International ASA, a u skladu sa svrhama izloženim u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti

 • Za potrebe optimiziranja zajedničkih operativnih procesa. Unutar grupe kompanija postoje situacije kada je neophodna maksimalna efikasnost korišćenja resursa. U tom kontekstu, članice naše grupe uzajamno se pomažu u optimiziranju zajedničkih procesa.
 • Za potrebe naših delatnosti kao što su istraživanje i razvoj, administracija sistema, izrada statistike i analiza, marketing, pronalaženje novih potencijala, kao i druge svrhe detaljnije izložene u Yarinoj direktivi privatnosti ličnih podataka kupaca.
 • Na primer, deljenje podataka može da bude neophodno kako bi se obradio neki vaš zahtev ili upit, za procenu vaše prijave za posao ili za sklapanje ugovora o radu, za potrebe analitike i istraživanjima u okvirima gde je takva razmena neophodna za ostvarivanje našeg legitimnog interesa za unapređenje naših proizvoda, tehnologija i usluga..

2. Sa pružaocima usluga, kako bi mogli da obave usluge koje za nas rade

 • Za svrhe navedene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti kao i za relevantne ugovore o obradi podataka.
 • Primeri takvih usluga su web hosting, obrada plaćanja, isporuka pošiljki, slanje e-pošte, distribucija, korisnička i tehnička podrška, mrežna analitika, nadzor IT sistema, upravljanje odnosima sa korisnicima, evaluacije, ankete i anketna istraživanja, zakonsko usklađivanje, kao i održavanje sigurnosti naših poslovnih operacija, uključujući identifikovanje i otklanjanje eventualnih neispravnosti.

3. Telima javne vlasti, u slučajevima kada je to neophodno

 • Za svrhe razrešavanja sporova sa trećim stranama.
 • Na zahtev ili naredbu nekog državnog tela.
 • Kada za to postoji zakonska obaveza ili regulacija, ili za potrebe pravnih postupaka.
 • Za davanje informacija koje smatramo važnim.

4. Partnerima i drugim komercijalnim saradnicima u svrhu izvršavanja naše poslovne saradnje

 • Na primer, našim ugovornim partnerima u procesima prodaje i distribucije.
 • U vezi sa prodajom ili poslovnom transakcijom sa potencijalnim kupcima ili dobavljačima. U slučaju realizacije poslovne transakcije naš je legitimni interes deljenje ili prenos naših podataka prema trećoj strani.
 • Kako bismo im dozvolili da mogu da Vam pošalju marketinške poruke i materijale, u slučaju da ste za to dali pristanak.

5. Trećim stranama kojima ste dali svoje lične podatke putem naših mrežnih stranica ili mobilnih aplikacija

 • Neke naše mrežne stranice i mobilne aplikacije omogućuju Vam pristup drugim pojedincima ili organizacijama, kao što su agronomski stručnjaci, konsultanti, distributeri, proizvođači mašina i društvene mreže, s kojima možete deliti Vaše lične podatke.
 • Kada povežete neku Vašu mobilnu aplikaciju sa svojim profilom na nekoj društvenoj mreži, ili delite sadržaj sa neke naše mrežne stranice na vašem profilu na nekoj društvenoj mreži, delićete informacije sa svojim prijateljima na toj društvenoj mreži, drugim korisnicima, kao i sa davaocem platforme te društvene mreže. Pritom nam dajete ovlašćenje da olakšamo takvo deljenje informacija, sa Vašim razumevanjem da je korišćenje podeljenih informacija podložno uslovima politike privatnosti davaoca platforme te društvene mreže.

6. Kolačići i srodne tehnologije

Na našim mrežnim stranicama koristimo “kolačiće” (cookies) - male podatkovne datoteke koje se pohranjuju u vaš uređaj kad posetite naše stranice. Kolačići nam pomažu da identifikujemo Vaš uređaj kako bismo mogli da individuelizujemo Vaše korisničko iskustvo.

Kolačići nam pomažu da pratimo kako posetioci koriste naše mrežne stranice, pa sledstveno tome poboljšavamo funkcionalnost stranica i kvalitet sadržaja.

Koristimo kolačiće prve strane, kolačiće treće strane i zahteve prema trećim stranama. Kolačiće prve strane postavljamo mi i mogu da ih pročitaju samo naše stranice. Kolačići prve strane automatski su dopušteni u svakom internetskom pretraživaču; ako ih isključite, naša mrežna stranica ne može da prati vašu aktivnost dok se krećete od stranice do stranice. Koristimo sledeće tipove kolačića prve strane: jednokratni, http only, sigurnosni i uporan.

Kolačiće treće strane postavljaju, kao što kaže njihov naziv, treće strane, a najčešće su to oglašivačke mreže. Te kolačiće mogu da pročitaju i druge mrežne stranice koje sarađuju s istim oglašivačima. Na primer, mi koristimo Facebook-ove kolačiće za funkcionalnost oglašavanja.

Zahtevi prema trećim stranama generišu se od korisnika prema nekoj spoljnoj usluzi. Uprkos tome što u takve zahteve nisu uključeni kolačići, moguć je prenos informacija prema trećim stranama – na primer, prema Google Analytics, vrlo raširenu uslugu analize posećenosti mrežnih stranica, koja obrađuje zahteve prema trećim stranama.

Kolačićima možete da upravljate u postavkama vašeg pretraživača. Imajte na umu da Vam, ako isključite kolačiće, naša Stranica može da prestane da ispravno funkcioniše. Napominjemo da se za Program vernosti primenjuje druga politika korišćenja kolačića, [see here].

 • YouTube: Kada se na našoj stranici pokrenu ugrađeni videozapisi s Youtube-a, na Vaš uređaj pohranjuju se kolačići treće strane, u ovom slučaju Google-a, koji će prikupljene informacije da koristi na svojim oglašivačkim platformama. Više o načinu korišćenja tih informacija možete pročitati u Guglovim Pravilima o privatnosti.
 • Dodaci (plug-ins) za društvene mreže: Ako izaberete da preko dodataka za društvene mreže na našoj Stranici podelite neki sadržaj sa svojim prijateljima putem Facebook-a, Twitter-a ili drugih društvenih mreža, mogli biste da dobijete kolačiće tih mrežnih stranica. Mi nemamo kontrolu nad njihovim postavkama kolačića, pa Vas molimo da informacije o njihovim kolačićima i upravljanju njima pročitate na njihovim stranicama. Na našoj Stranici koristimo piksele za praćenje konverzije, pretvaranja i/ili druge usluge za merenje efikasnosti naših mrežnih oglasa kao što su Gugl, Fejsbuk i Tviter, a za potrebe istraživanja tržišta i statistike. Više o tome kako se koriste Vaši podaci i kako se može izuzeti od takvog praćenja možete da saznate na svakoj od navedenih mrežnih stranica.
 • Koristimo usluge ponovnog oglašavanja kao što su Google Remarketing i Facebook Custom Audiences koje nam omogućuju da Vam na navedenim platformama možemo slati personalizovane oglase. U slučaju da želite da uložite prigovor na praćenje, to možete da učinite korišćenjem alata organizacije Digital Advertising Alliance na optout.aboutads.info.
 • Facebook pixel: Na našoj Stranici koristimo Fejsbuk Piksel, analitički alat koji nam omogućuje da, nakon što korisnici preko nekog našeg oglasa na Fejsbuku dođu na našu Stranicu, pratimo njihovo ponašanje na Stranici i promene (ostvarene kupovine). Na taj način možemo da merimo efikasnost naših oglasa na Fejsbuku, a te rezultate koristimo za potrebe istraživanja tržišta i statistike. Fejsbuk te informacije može da poveže sa Vašim Fejsbuk profilom i koristi ih za vlastite promotivne svrhe, u skladu s Facebookovim Pravilima o upotrebi podataka .
 • Vaše pristanke za korišćenje Vaših podataka za oglase na Fejsbuku i izvan njega možete da promenite ili potpuno povučete na Fejsbuk segmentu Ad Preferences.
 • Facebook Custom Audiences: Na našoj stranici koristimo Fejsbuk uslugu Custom Audiences, koja nam omogućuje kreiranje personalizovanih oglasa za naše korisnike na temelju njihova korišćenja na našoj Stranici. Vaš pristanak za korišćenje Vaših podataka za oglase na Fejsbuku i izvan njega možete da promenite ili potpuno povučete na Fejsbuk segmentu Ad Preferences.
 • Twitter: Na našoj Stranici koristimo Tviterovu uslugu Conversion Tracking, koja prati akcije korisnika nakon što su na Tviteru pogledali reklame ili imali sa njima neku drugu interakciju. Tviterov Conversion Tracking omogućuje praćenje promena kao što su klikovi na linkove, prosleđivanje tvitova (retweeting) ili “lajkovi“.
 • U slučaju da želite da uložite prigovor na praćenje, to možete da uradite korišćenjem alata organizacije Digital Advertising Alliance na optout.aboutads.info.
 • Google marketing: Na našoj Stranici koristimo usluge oglašavanja i ponovnog oglašavanja Google AdWords i/ili Analytics. Te usluge omogućuju nam preciznije ciljanje prikaza oglasa, kako bismo korisnicima prikazali reklamne poruke koje bi mogle da ih zaista zanimaju. Kroz ponovno oglašavanje, oglasi i proizvodi se prikazuju korisnicima prema interesu iskazanom na drugim mrežnim stranicama koje se nalaze u Google Networku.
 • Na našoj Stranici koristimo Guglov analitički alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting, putem kojeg dobijamo uvid u ponašanje posetioca Stranice prema životnom uzrastu, polu i interesima, ali isključivo iz anonimne perspektive, na ukupnom nivou. To nam pomaže da bolje razumemo načine korišćenja naše Stranice i poboljšavamo Vaše korisničko iskustvo.
 • Više informacija o načinima na koje Gugl koristi podatke u marketinške svrhe možete da saznate na ovoj linku: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Guglova Pravila o privatnosti dostupna su na ovoj adresi https://policies.google.com/privacy?hl=hr.
 • U slučaju da želite da uložite prigovor na oglašavanje temeljeno na vašem interesu, generisano od strane Guglovih usluga marketinga, to možete da učinite koristeći Guglove postavke i opcije otkazivanja na sledećoj adresi: http://www.google.com/ads/preferences.

7. Vaše mogućnosti izbora

Možete izabrati način na koji želite da komuniciramo s Vama.

 • Poruke elektronske pošte (e-mail): Možete tražiti da više ne primate Yarine promotivne poruke putem e-pošte sledeći uputstva koja su navedena u svakoj takvoj poruci.
 • Udovoljićemo vašem zahtevu da više ne primate Yarine promotivne poruke putem e-pošte, međutim, napominjemo da ćemo da nastavimo da Vam šaljemo poruke vezane za obavljanje usluga, poput elektronskih poruka potvrde Vaše kupovine ostvarene na našim mrežnim stranicama. Vaše lične podatke možemo da zadržimo i za potrebe vođenja evidencije narudžbe, kako bismo osigurali ispunjavanje zahteva kupaca kao i radi slanja posebnih vrsta poruka.
 • Napominjemo da na vašem mobilnom uređaju u stavkama privatnosti i zaštite možete da upravljate načinima kako ćete s Yarom deliti podatke o Vašoj lokaciji, kao i kolačićima i povezanim tehnologijama. Molimo Vas da za podešavanje stavki proučite uputstva Vašeg pružioca mobilnih usluga ili proizvođača Vašeg uređaja.

8. Vaša prava

U meri predviđenoj odgovarajućim zakonima, imate sledeća prava:

(a) Pravo na pristup

 • Pravo da od nas dobijete potvrdu o tome imamo li Vaše lične podatke u našim bazama podataka, pravo pristupa tim podacima i sve druge informacije povezane s tim podacima.
 • Pravo na dobijanje kopije Vaših ličnih podataka.

(b) Pravo na ispravku

 • Pravo da zatražite promenu Vaših ličnih podataka ako nisu tačni ili celoviti.

(c) Pravo na brisanje

 • Pravo da, u određenim okolnostima zatražite brisanje Vaših ličnih podataka iz naših baza podataka, na primer ako ste povukli prethodnog dana saglasnost za njihovo korišćenje ili ako je utvrđeno da su korišćeni na nezakonit način.

(d) Pravo na ograničenje obrade

 • Pravo da, u određenim okolnostima, zatražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka.

(e) Pravo na prenosivost podataka

 • Pravo da od Yare primite svoje lične podatke u preglednom, široko dostupnom i mašinski čitljivom formatu.
 • Pravo, u određenim okolnostima, na prenošenje takvih podataka u drugu kompaniju odgovornu za njihovo korišćenje.

(f) Pravo na prigovor ili odjavu

 • Pravo da, u određenim okolnostima, uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, uključujući pravo na prigovor na obradu u svrhu direktnog marketinga ili na obradu podataka utemeljenu na Yarinom legitimnom interesu.
 • Takođe imate pravo odjave iz svakog oblika direktnog marketinga, a to možete da uradite klikom na odeljak “unsubscribe” koji se nalazi u svakoj poruci koju primite.

(g) Pravo povlačenja pristanka

 • Pravo da u bilo kom trenutku možete povući saglasnost za obradu podataka za koju je pravni osnov Vaš pristanak. Napominjemo da povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja se obavljala na temelju pristanka pre nego što je povučen.

Ako želite da iskoristite bilo koje od navedenih prava, bez oklevanja nam se obratite na adresu elektronske pošte dataprivacy@yara.com. Molimo Vas da imate na umu da gore navedena prava mogu biti ograničena u skladu s primenjivim zakonima o zaštiti ličnih podataka.

Imate i mogućnost da uložite žalbu kod državnog tela za zaštitu podataka u Vašoj državi ili onde gde se dogodilo navodno kršenje primenjenih zakona o zaštiti ličnih podataka. Spisak nacionalnih tela za zaštitu podataka dostupan je na mrežnoj stranici Evropske komisije. Za kompaniju Yara Hungária Kft. nadležno telo je Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, čija se mrežna stranica nalazi na adresi https://www.naih.hu.

9. Kako zadržavamo Vaše podatke

Vaše lične podatke držaćemo pohranjene u našim bazama podataka sve dok je to potrebno za ispunjavanje svrhe obrade tih podataka i u skladu sa zakonskim propisima. Kriterijimi po kojima se određuje razdoblje zadržavanja su sledeći:

(a) Dužina trajanja našeg poslovnog odnosa sa Vama i isporučivanja naručenih proizvoda/usluga (na primer, sve dok kod nas imate aktivan korisnički nalog ili koristite neku usluge ili mobilnu aplikaciju; omogućavanje obavljanja Vaših aktivnosti kao i ispunjavanje vaših obveza čuvanja poslovne dokumentacije. Na primer, kada je reč o ličnim podacima korisnika, po pravilu ih zadržavamo dve godine nakon što je neko prestao da bude registrovani korisnik (na primer, kako bismo mogli da odgovaramo na pritužbe ili upite koji se mogu pojaviti), nakon čega se radi procena potrebe daljnjeg zadržavanja.

(b) Ako postoji zakonska obaveza – na primer, neki zakoni propisuju trajanje razdoblja obaveznog čuvanja podataka o transakcijama.

(c) Koliko je zadržavanje preporučljivo iz pravne perspektive (u smislu zastarevanja, parničnih potreba ili regulatornih istraga).

10. Sigurnost informacija

U Yari brinemo za očuvanje Vaše privatnosti i posvećeni smo sigurnosti ličnih podataka. Preduzeli smo sve neophodne tehničke i organizacijske mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenih izmena. Pristup ličnim podacima ograničili smo isključivo na radnike koji za to imaju jasnu poslovnu potrebu.

11. Prenos ličnih podataka u druge države

Prenos ličnih podataka u države izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEP) koje nemaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka u skladu sa standardima EEP obavljaće se isključivo u slučaju ako su prethodno preduzete sve odgovarajuće mere zaštite ličnih podataka, u skladu s Obavezujućim korporativnim pravilima i standardnim ugovornim klauzulama koje priznaje legislativa EU, ili ako primalac ličnih podataka ima certifikat EU-SAD Štita privatnosti.

Kada delimo informacije sa trećim stranama na način opisan u članu 5 ove Izjave, ponekad postoji potreba prenosa ličnih podataka u države izvan EEP. Na primer, za obradu podataka u mrežnim obrascima popunjenim od strane naših korisnika možemo da koristimo neku kompaniju koja deluje na teritoriji SAD. Takav prenos obavljaće se isključivo ako su prethodno osigurane sve odgovarajuće mere zaštite, kako je opisano u prethodnom odlomku.

Ukoliko imate neko pitanje vezano za ovu problematiku ili želite da Vam pošaljemo kopiju dokumenata o gore navedenim zaštitnim mehanizmima, molimo Vas da nam se obratite na kontakte navedene u članu 15.

Yara može da obavlja prenose prikupljenih podataka trećim stranama (u okviru EEP i/ili izvan njega) u svrhu i) unapređenja ili razvoja Stranice ili bilo koje opreme povezane s određenim uslugama i ii) pravilnog funkcionisanja Stranice i opreme.

12. Pravila privatnosti trećih strana

Ova Izjava o privatnosti podataka odnosi se isključivo na prikupljanje, obradu i deljenje ličnih podataka od strane Yare. Druge mrežne stranice kojima je moguće pristupiti s ove Stranice imaju svoje politike privatnosti i odgovarajuće prakse. Naši nezavisni prodavci, dobavljači i poslovni partneri takođe imaju vlastite politike privatnosti i odgovarajuće prakse. Preporučujemo Vam da, pre nego što nekoj trećoj strani date vaše informacije ili odlučite da iskoristite nečiju promotivnu ponudu, svakako proučite njihovu politiku privatnosti. Uprkos tome što nastojimo da dajemo samo linkove, adrese mrežnih stranica koje dele naše visoke standarde brige o privatnosti, ni na koji način ne snosimo odgovornost za sadržaj ili politike privatnosti drugih mrežnih stranica.

13. Izmene i dopune Izjave o privatnosti

Izvestićemo Vas putem e-maila ili nekog drugog jasnog sredstva komunikacije u slučaju bilo kakvih suštinskih promena ove Izjave o privatnosti ili promena koje mogu biti relevantne u odnosu na Vaša prava ili uticati na njih, a takvo obaveštenje dobićete pre nego što takve promene stupe na snagu. Svaka takva izmena biće navedena u Izjavi o privatnosti.

Ukoliko posle takvih izmena više ne želite da budete naš registrovani korisnik, moćićete da tražiti brisanje slanjem zahteva na e-mail adresu privacy.global@yara.com.

14. Nadležnost i merodavno pravo

Osim ako je drukčije određeno obaveznim propisima Republike Hrvatske , ova Izjava o privatnosti podataka podleže i sastavljena je u skladu sa zakonima Kraljevine Norveške, te podleže neisključivoj nadležnosti sudstva Kraljevine Norveške.

15. Kako možete da nas kontaktirate

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane uz našu politiku zaštite privatnosti osobnih podataka ili ovu Izjavu o zaštiti privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate putem elektronske pošte na adresu dataprivacy@yara.com. Možete nam se obratiti i putem pošte na sledeću adresu:

Yara Hungária Kft. 8200 Veszprém, Szabadság tér 4, Hungary

U slučaju nerazrešenih pitanja imate pravo da uložite pritužbu nadležnim telima pod čijom je kompetencijom razrešavanje takvih pitanja u skladu s primenjivim zakonima ili javno dostupnom verzijom Yarine politike privatnosti podataka korisnika, dobavljača i poslovnih partnera.

Primjenjivo od:[25.11.19.] / Posljednje ažuriranje: 11.09.201