Nedostatak kalijuma se pogoršava zbog

 • Kisela zemljišta ( nizak pH )
 • Peskovita ili rastresita zemljišta ( ispiranje )
 • Uslovi suše
 • Velika količina padavina ( ispiranje ) ili jako navodnjavanje
 • Teška glinasta zemljišta
 • Zemljišta sa niskim K rezervama
 • Zemljišta bogata magnezijumom

Potassium je važan za

 • Poboljšan razvoj useva
 • Poboljšana otpornost na stres ( npr
 • suša, hladno vreme i sl
 • )
 • Poboljšana otpornost na bolesti
 • Povećan prinos

Preporučena Yara đubriva za Potassium

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 7-20-28 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 8-24-24 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila 9-12-25

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 9-12-25 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 9-12-25