Nedostatak cinka se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Zemljište s visokim pH
  • Zemljišta bogata fosforom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uslovi

Zinc je važan za

  • Pravilno oblikovanje cvetova i mahuna
  • Uljana repica nije osetljiva na nedostatak cinka