N-tester – za merenje količine azota u listovima

N-tester je prenosni instrument koji brzo procjenjuje stanje ishranjenosti nekog useva azotom putem direktnog merenja na polju.

Na temelju procenjenog stanja N-tester izrađuje brze i precizne preporuke, prilagođene konkretnom polju, za efikasnu primenu đubriva tokom sezone rasta, čime se povećava profitabilnost, a uticaj na životnu sredinu svodi na minimalni nivo.

Pitajte svoje biljke!

Stanje ishranjenosti biljaka određuje vreme primene i količinu đubriva. S N-testerom se, direktnim merenjem na polju, lako, sigurno i brzo mogu odrediti potrebe biljaka za azotom. Potreba za azotnim đubrivama nije uvek jednaka i može da varira od godine do godine i od polja do polja. Segmentiranjem đubriva azotom u više primena moguće je optimizirati količinu primene azota prema stvarnim potrebama biljaka na svakom polju, svake godine.

Analiza napravljena s N-testerom daće vredne informacije o aktuelnom statusu ishranjenosti biljaka. Kod žitarica, posle merenja N-testerom moguće je izračunati optimalnu količinu N- đubriva za primenu u fazi klasanja.

Na kojim se kulturama može koristiti N-tester?

N-tester može da se koristiti na ozimim žitaricama – ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj tritikali i ozimoj raži – kao i na drugim kulturama. Može da se koristi za određivanje ishranjenosti biljaka azotom, a na temelju toga se mogu izračunati ciljane preporuke za primenu azota.

U teoriji, N-tester može da se koristi za merenje sadržaja hlorofila na svakoj biljci; međutim, korisnik treba sam da napravi kalibracije, a dobijene preporuke prvo treba da se potvrde putem lokalnih ispitivanja.

Korišćenje N-testera povećava profitabilnost

Sproveli smo niz poljskih ispitivanja kako bi se procenila prednost korišćenja N-testera za precizne primene azota. Primena tačne količine azota kod žitarica može značajno da poveća prinose i kvalitet zrna. Postizanje sadržaja proteina zrna prema specifikaciji kupca može značajno da utiče na profitabilnost roda. Ispitivanja su dokazala da se korišćenjem N-testera mogu da postignu značajna povećanja sadržaja proteina zrna.

Kako radi N-tester?

N-tester meri koncentraciju hlorofila u listu, budući da ta vrednost zavisi od ishranjenosti biljaka azotom. Tačka merenja trebala bi da bude u sredini proširenog dela najmlađeg potpuno formiranog lista. Trideset merenja širom površinom polja, u rasporedu u obliku slova “W”, rezultovaće prosečnom vrednošću na temelju koje može da se izračuna potreba useva za azotom. Dobijanje preporuke za đubrenje moguće je samo ako nijedno drugo hranivo ne ograničava rast useva.

Rezultati merenja N-testerom zavise od kulture i faze rasta. Zbog toga je N-tester potrebno odgovarajuće kalibrirati. Razvili smo kalibracije za ozimu pšenicu i ozimi ječam. Obratite se vašem Yara agronomskom stručnjaku za pomoć u kalibriranju i preporuke za đubrenje utemeljene na merenjima N-testerom.

Na koji način mogu koristiti N-tester ?

N-Tester se može koristiti na dva glavna načina:

Kao alat za kontrolu useva

Redovnim merenjem tokom sezone, na nedeljnoj ili dvonedeljnoj bazi, N-tester može da bude vredan alat za kontrolu useva, u smislu praćenja relativnih promena količine azota u usevima. Rezultati se iskazuju trocifrenim brojevima.

U načelu, ako je kod žitarica izmerena vrednost veća od 700, usevi imaju dovoljno azota, dok vrednost manja od 650 ukazuje na manjak tog hraniva. U slučaju vrednosti između 650 i 700, odluku treba doneti na temelju novijih primena azota, prethodnog organskog đubriva/mulja, aktuelne vremenske situacije i uslova rasta, kao i prema tome je li se očitana trocifrena vrednost povećala ili smanjila u odnosu na prethodno očitavanje.

S N-testerom se promene u sadržaju azota u listu mogu da otkriju mnogo pre nego što postanu vidljive golim okom. Zbog toga može da bude vrlo koristan i pomoći vam da odredite kada treba primeniti đubriva.

Ako N-tester koristite na ovaj način, nije potrebno izabrati kulturu ili sortu – uređaj očitava relativne vrednosti na svakom zelenom listu, a vi na temelju tog podatka možete da donesete poslovnu odluku.

Kao alat za preporuke količine azota

N-tester može da se koristi na ozimoj pšenici i ozimom ječmu kako bi izračunao precizne preporuke količina azota za primenu u fazama rasta od 37 do 51. Tako možete precizno da odredite ukupnu primenu za optimalan prinos. Napominjemo da će, ako uzgajate pšenicu za mlevenje, biti potrebne dodatne količine N radi proteina.