Nedostatak kalcijuma se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Peskovito ili rastresito zemljište ( ispiranje )
  • Kiselo tresetno zemljište
  • Zemljište bogato natrijumom
  • Zemljište bogato aluminijumom
  • Uslovi suše
  • Plodovi s visokim sadržajem azota ili kalijuma
  • Veliki plodovi

Calcium je važan za

  • Poboljšanje cvetanja i popunjavanje mahuna
  • Povećan prinos