Povećajte prinos vaše uljane repice s folijarnim azotom

Primena folijarnog azota tokom cvetanja usevi će duže biti zeleni, održavajući efikasnost biljnog pokrova listova i mahuna za fotosintezu i proizvodeći ugljene hidrate tokom faze punjenja semenki; pa se na taj način, povećava potencijal prinosa.

Primena azota potrebna je tokom tri ključne faze oplemenjivanja uljane repice – u jesen za optimalno sadnju useva, na proleće za optimalnu strukturu biljnog pokrova i rast pre cvetanja, kao i za vreme cvetanja - zbog optimizacije trajanja zelene površine. Na taj način stvaraju se osnove za maksimiziranje prinosa.

Važnost održavanja indeksa zelene površine uljane repice

Pred kraj rasta biljke traže i odgovarajuću količinu ugljenih hidrata kako bi se sprečilo propadanje mahuna i zrna, koje za posledicu može da ima smanjenje prinosa. Za razliku od žitarica, koje mogu da koriste svoje rezerve, usevi uljane repice u tom razdoblju za zadovoljenje svojih potreba uglavnom moraju da se oslone na trenutnu proizvodnju ugljenih hidrata kako bi zadovoljile svoje potrebe, pa zbog toga biljke moraju da održavaju kontinuitet fotosinteze do tako kasne faze. Mahune su na tom planu manje efikasne od listova, pa je zato potrebno što duže zadržati listove (produžiti razdoblje trajanja zelene površine). Biljkama je za tu svrhu potrebna odgovarajuća količina azota, koju samo tle izvesno ne može da da.

Dodatnih 30 tona na 100 hektara

Posle tridesetak ispitivanja čije su rezultate potvrdile nezavisne institucije, pokazalo se da primena folijarnog azota u kasnoj fazi rasta biljaka donosi prosečno povećanje prinosa od 0,3t/ha, a u nekim slučajevima prinos se povećao čak za 0,7t/ha.

Optimalna količina folijarnog azota za primenu u vreme cvetanja je 50kgN/ha. Ne zaboravite da ukupna količina azota koji koristite ne sme preći propisane granice. Takođe, pazite da đubrenje azotom ne radite na temperaturama iznad 17º C, jer su ispitivanja pokazala da u takvim uslovima dolazi do negativnog učinka na prinos. Rano jutro i večernji sati najbolje su doba dana za primenu tečnog đubriva.