Nedostatak mangana se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Peskovita zemljišta
  • Zemljišta sa visokim pH
  • Hladna i vlažna razdobolja
  • Rastresita zemljišta

Manganese je važan za

  • Bolji raspored useva i smanjenje gubitaka biljaka tokom zime
  • Povećava nivo hranivih materija u usevu radi boljeg, ponovnog rasta u proleće
  • Poboljšano cvetanje i ujednačenje zrenja
  • Povećava prinos zrna i sadržaj ulja u semenu

Preporučena Yara đubriva za Manganese

YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO

Uljana repica:3 do 4 lit/ha u stadijumu 4-9 listova, i ponovo u fazi intenzivnog porasta stabiljke do početka cvetanja. Po potrebi ponoviti u intervalu od 10 - 14 dana tokom ovih faza rasta. Takođe, 3 l / ha na kraju opadanja latica. Količina vode: 50 do 200 l / ha

Pročitajte još o YaraVita BRASSITREL PRO