Nedostatak sumpora se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Rastresito, peskovito zemljište ( ispiranje )
  • Nizak nivo organske materije
  • Slabo prozračna zemljišta ( natopljena zemljišta )
  • Područja sa niskim industrijskim emisijama

Sulphur je važan za

  • Bolji raspored useva
  • Smanjenje gubitaka biljaka tokom zime
  • Poboljšano cvetanje
  • Ujednačenije zrenje
  • Poboljšani prinos zrna i sadržaj ulja u semenu

Preporučena Yara đubriva za Sulphur

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Uljana repica: 5 do 10 l / ha u fazi 4 do 6 listova i na početku izduživanja stabljike. Za umeren do težak nedostatak, ponovite primenu u intervalima od 10 do 14 dana. Izbegavajte cvetanje. Količina vode: 30 do 200 l / ha.

Pročitajte još o YaraVita THIOTRAC

YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN

Uljana repica: Prihrana azotom; YaraBela™ Sulfan 24 u jednoj ili dve aplikacije.:1.u fazi intenzivnog porasta 200-300 kg/ha, 2.u fazi butonizacije,faza zelenih pupoljaka do cvetanja do 250 kg/ha

Pročitajte još o YaraBela SULFAN