Kako povećati sadržaj ulja u uljanoj repici

Sadržaj ulja u uljanoj repici zavisi o broju semenki po mahuni, broju mahuna po biljci i broju biljaka po jedinici površine. Za postizanje kvalitetnog roda sa ciljanim sadržajem ulja, potrebno je maksimizirati fotosintetsku aktivnost.

Azot utiče i na prinos i na sadržaj ulja

Azot ima ključnu funkciju – prisutan je u hlorofilu, hromozomima i enzimima. Sastavni je element bezbrojnih spojeva, što objašnjava njegovu središnju ulogu za rast i razvoj. Nedostatak azota u ranoj fazi negativno utiče na rast, prouzrokujući male indekse površine lista i skraćeno razdoblje vegetacije, što na kraju ima za posledicu smanjenje prinosa.

Nedostatak azota neće samo smanjiti količinu prinosa, nego i sadržaj proteina u biljkama. Sa druge strane - i preterana količina azota dovešće do smanjenog kvaliteta - sa niskim sadržajem ulja i povećanim sadržajem glukozinolata, pogotovo ako nedostaje sumpora za ograničavanje takvih procesa.

Fotosintetska aktivnost izvor je rasta biljaka zbog asimilacije CO2 i korišćenja sunčeve energije. U poređenju sa kontrolisanim tretiranjem bez dodatnog azota, fotosinteza na đubrenoj zemlji je delimično veća, pa traje duže, što donosi više vremena za ostvarenje dobrog prinosa.