Kako povećati prinos jagoda

Kako povećati prinos jagoda

Povećanje prinosa i kvalitet plodova važno je za ostvarivanje maksimalne zarade. S agronomskog stanovišta, uzgajivač može da napravi mnogo kako bi to postigao, a svakako je najvažnija pravilna ishrana biljaka. U velikom broju slučajeva, hraniva koja poboljšavaju prinos istovremeno će poboljšati i kvalitet ubranih jagoda.

Saznajte više

Programi prihrane jagode i maline hranivima

Programi prihrane jagode i maline hranivima
Programi prihrane jagode i maline hranivima

Programi prihrane jagode i maline hranivima

Yara za jagodu i malinu nudi spektar rešenja, s krutim đubrivima i folijarnim otopinama u linijama proizvoda YaraBela i YaraMila, te folijarnim otopinama za opskrbu biljaka mikrohranivima u liniji YaraVita.

Pronađite Yarine savete za sve aspekte prihrane jagode i maline