Nedostatak kalijuma se pogoršava zbog

 • Kisela zemljišta ( nizak pH )
 • Peskovita ili rastresita zemljišta ( ispiranje )
 • Uslovi suše
 • Velika količina padavina ( ispiranje ) ili jako navodnjavanje
 • Teška glinasta zemljišta
 • Zemljišta sa niskim K rezervama
 • Zemljišta bogata magnezijumom

Potassium je važan za

 • Funkcija koenzima
 • SInteza proteina
 • Funkcija stomata
 • Potencijal tugora
 • Nivo šećera

Preporučena Yara đubriva za Potassium

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila Complex 12-11-18 4-8 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila Complex 12-11-18 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 11-11-21 4-8 kg / 100 m2. Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 11-11-21 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 8-11-23 4-8 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 8-11-23 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA SOP

YaraTera KRISTALON ARBORA

YaraTera KRISTALON ARBORA

YaraTera KRISTALON BELI

YaraTera KRISTALON BELI

YaraTera KRISTALON BELI LABEL

YaraTera KRISTALON BELI LABEL

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON GENA

YaraTera KRISTALON GENA

YaraTera KRISTALON NARANDŽASTI

YaraTera KRISTALON NARANDŽASTI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON VEGA

YaraTera KRISTALON VEGA

FERTICARE 10-5-26

FERTICARE 14-11-25

FERTICARE 6-14-30