YaraTera KRISTALON ARBORA

YaraTera KRISTALON ARBORA

YaraTera Kristalon Arbora 19-6-20
Yara vodorastvorljiva NPK đubriva Kristalon™ ™ su 100% vodorastvorljiva kompleksna mineralna đubriva s izrazito visokom hranivom vrednošću.

Namenjena su prihrani biljaka preko sistema za navodnjavanje, a pojedine fomulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidroponiju

Kompletan asortiman formula pogodnih za:
ukrasno bilje, povrće i voće
spoljnu proizvodnju i zaštićene prostore
gajenje u tlu, na supstratu ili u hidroponiji
sve vrste navodnjavanja

..

Specijalni polifosfati u toj liniji Kristalona™manje su osetljivi na visoki nivo pH pa tako omogućavaju biljci da efikasnije usvaja fosfate.

Kristalon™ Arbora 19+6+20+TE ujednačeno je vodorastvorljivo đubrivo za mnoge biljke u rasadu u vegetativnoj fazi. Veći sadržaj specijalnih polifosfata (75%) omogućuje snažan vegetativni rast biljaka u uzgoju na otvorenom.