YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA K PLUS je potpuno vodorastvorljivo đubrivo kalijumovog nitrata.

To je rastresit, fini kristalni prah koji se brzo otapa u vodi bez ikakvih ostataka. YaraTera KRISTA K PLUS pogodan je za primenu kroz sve sisteme za fertirigaciju – sisitemi kapanja, prskalica s niskim udaljenostima, središnji pivot i raspršivači..

Niski odnos N: K.
YaraTera KRISTA K PLUS ima nizak odnos N: K od 1: 3 što ga čini idealnim za upotrebu tokom cvetanja i stvaranja plodova..

Kompatibilnost .
YaraTera KRISTA K PLUS može da se meša sa svim đubrivima rastvorljivim u vodi.

Visoka čistoća
YaraTera KRISTA K PLUS nema hlora, natrijuma i teških metala.

Nitratni azot
• Direktno je dostupan za unos, što rezultira brzim i predvidivim odgovorima u rastu.
• Ne isparava niti se upija na čestice zemljišta, ostavljajući ga lako dostupnim biljkama
• Preferirani izvor azota za većinu hortikulturnih i visokovrednih poljoprivrednih kultura
• Poboljšava unos katjona kalijuma, kalcijuma i magnezijuma
Kalijum poboljšava
• Efikasnost drugih hranivih materija, podiže prinos useva
• Oblik ploda, boju i sadržaj šećera i stoga je neophodan za kvalitet useva
• Efikasnost korišćenja vode, pomaže u kontroli gubitaka vode u toplom vremenu i poboljšava toleranciju na hladnoću, npr. mraz, i tako je bitan za toleranciju na stres.
• Ćelijsku čvrstoću zidova, pomažući biljkama da podnose infekciju bolesti i insekata