Nedostatak magnezijuma se pogoršava zbog

  • Peskovita zemljišta
  • Kisela zemljišta
  • Zemljišta bogata kalijumom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina kalijuma
  • Hladna i vlažna razdoblja

Magnesium je važan za

  • Deo molekula hlorofila
  • Metabolizam fosfata
  • Metabolizam azota
  • Sinteza proteina
  • Unos vode od stare biljke

Preporučena Yara đubriva za Magnesium

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila Complex 12-11-18 4-8 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila Complex 12-11-18 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 11-11-21 4-8 kg / 100 m2. Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 11-11-21 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 8-11-23 4-8 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 8-11-23 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTALON BELI

YaraTera KRISTALON BELI

YaraTera KRISTALON BELI LABEL

YaraTera KRISTALON BELI LABEL

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera REXOLIN Mg6

FERTICARE 10-5-26

FERTICARE 14-11-25

FERTICARE 6-14-30