Nedostatak gvožda se pogoršava zbog

  • Visoki pH
  • Zemljišta zasićena vodom
  • Karbonatno zemljište
  • Zemljište sa visokim nivoom bakra, mangana i cinka

Iron je važan za

  • Stvaranje hlorofila
  • Fotosinteza
  • Sinteza proteina
  • Boja ploda

Preporučena Yara đubriva za Iron

YaraTera REXOLIN D12

YaraTera REXOLIN E13

YaraTera REXOLIN Q40