Nedostatak bora se pogoršava zbog

 • Peskovita zemljišta
 • Alkalna zemljišta
 • Zemljišta sa niskim rezervama organske materije
 • Visoki nivoi azota
 • Zemljišta sa visokim nivoom kalcijuma
 • Hladno i vlažno vreme
 • Sušni periodi

Boron je važan za

 • Rast meristema
 • Klijanje polena
 • Metabolizam ugljenih hidrata
 • Sinteza amino kiselina
 • Prenos kalcijuma
 • Povećanje nivoa šećera
 • Veća proizvodnja šećera

Preporučena Yara đubriva za Boron

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 2-4 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 250 kg / ha

Pročitajte još o YaraLiva NITRABOR