Nedostatak kalcijuma se pogoršava zbog

 • Kisela zemljišta
 • Peskovito ili rastresito zemljište ( ispiranje )
 • Kiselo tresetno zemljište
 • Zemljište bogato natrijumom
 • Zemljište bogato aluminijumom
 • Uslovi suše
 • Plodovi s visokim sadržajem azota ili kalijuma
 • Veliki plodovi

Calcium je važan za

 • Deoba ćelija
 • Rast i izduživanje ćelija
 • Pravilno delovanje ćelijskih membrana
 • Propusnost ćelijske membrane

Preporučena Yara đubriva za Calcium

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 2-4 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 250 kg / ha

Pročitajte još o YaraLiva NITRABOR

YaraVita STOPIT

YaraVita STOPIT

Paradajz uzgajan u tlu: Primena od 5 l / ha počev od cvetanja na drugoj etaži. Ponovite u intervalima od 7 do 14 dana. Količina vode: od 50 do 500 l / ha. Alternativno: direktno prskati vrlo mlade plodove, koristeći 0,4 litara na 100 litara vode. Maksimalna količina vode: 1000 l / ha.

Pročitajte još o YaraVita STOPIT

YaraTera CALCINIT