YaraTera KRISTALON VEGA

YaraTera KRISTALON VEGA

YaraTera Kristalon Vega 17-6-25
Yara vodorastvorljiva NPK đubriva Kristalon™ ™ su 100% vodorastvorljiva kompleksna mineralna đubriva s izrazito visokom hranivom vrednošću.

Namenjena su prihrani biljaka preko sistema za navodnjavanje, a pojedine fomulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidroponiju

Kompletan asortiman formula pogodnih za:
ukrasno bilje, povrće i voće
spoljnu proizvodnju i zaštićene prostore
uzgoj u zemljištu, na supstratu ili u hidroponiji
sve vrste navodnjavanja..

Specijalni polifosfati u toj liniji Kristalona™ manje su osetljivi na visok nivo pH pa tako omogućavaju biljci da efikasnije usvaja fosfate.

Kristalon™ Vega 17+6+25+TE ujednačeno je vodorastvorljivo đubrivo koje zadovoljava potrebe za hranivima velike grupe useva i biljaka u vegetativnoj fazi. Specijalni polifosfati daju usevu dodatnu snagu u početnim fazama.