Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

 • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
 • Nizak nivo organske materije
 • Hladni ili vlažni uslovi
 • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
 • Zemljišta sa niskom P rezervom
 • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
 • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

 • Prenos energije
 • Proizvodnja nukleinske kiseline
 • Sinteza proteina
 • Sastavni deo ćelijske membrane
 • Metabolizam ugljenih hidrata

Preporučena Yara đubriva za Phosphorus

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila Complex 12-11-18 4-8 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila Complex 12-11-18 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 11-11-21 4-8 kg / 100 m2. Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 11-11-21 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

Paradajz uzgajan u tlu u zaštićenim prostorima: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 8-11-23 4-8 kg / 100 m2 Paradajz uzgajan u tlu na otvorenom: Startno đubrenje u pripremi zemljišta YaraMila CropCare 8-11-23 300-500 kg / ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON GENA

YaraTera KRISTALON GENA

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON ŽUTI

YaraTera KRISTALON ŽUTI

FERTICARE 14-11-25

FERTICARE 15-30-15

FERTICARE 6-14-30

FERTICARE 8-42-14