YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera Kristalon Red 12 12 36
Za generativnu fazu razvoja. Specijalna formulacija za plodoveYara vodorastvorljivih NPK đubriva Kristalon™ ™ su 100% vodorastvorljiva kompleksna mineralna đubriva s izrazito visokom hranivom vrednošću.

Namenjena su prihrani biljaka preko sistema za navodnjavanje, a pojedine fomulacije razvijene su za folijarnu prihranu i hidroponiju

Kompletan asortiman formula pogodnih za:
ukrasno bilje, povrće i voće
spoljnu proizvodnju i zaštićene prostore
uzgoj u zemljištu, na supstratu ili u hidroponiji
sve vrste navodnjavanja