YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila Complex 12-11-18 pripada grupi Premijum đurbiva , proizvoda na bazi sulfatnog kalijuma

YaraMila™ Complex savetuje da se primeni u uzgoju intenzivnih useva, posebno povrća, voća i drugih useva osetljivih na hlor iz kalijum hlorida

Jedna od važnih karakteristika YaraMila™ Complexa, po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih đubriva na tržištu, jeste sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifasfata pa omogućava najvišu iskorišćenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta.

Ova grupa đubriva ima veliku rastvorivost pa se koristi i u osnovnom đubrenju i za prihranu tokom vegetacije, jer se granule otapaju odmah u dodiru s vlagom iz zemljišta, a usevi se hranivim elementima snabdevaju trenutno, što je očito na usevima koji se navodnjavaju

YaraMila™ Complex: za voće, vinograde, povrće u plastenicima i na otvorenom: 300 – 800 kg/ha