YaraTera REXOLIN Mg6

YaraTera REXOLIN Mg6

YaraTera Rexolin Mg6 je visoko kvalitetni EDTA kelirani proizvod koji je idealan za primenu u fertigaciji, hidroponiji i sistemima za primenu u zemljištu.