Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

 • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
 • Nizak nivo organske materije
 • Hladni ili vlažni uslovi
 • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
 • Zemljišta sa niskom P rezervom
 • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
 • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

 • Povećan broj krtola
 • Stvara krtole jednake veličine
 • Pospešuje obim i povećava prinos krtola
 • Povećava suvu materiju krtole, i nivo skroba
 • Poboljšava skladišnu sposobnost krtole i smanjuje zaraze kod skladištenja

Preporučena Yara đubriva za Phosphorus

YaraMila 13-13-21

YaraMila 16-27-7

YaraMila 16-27-7

Krompir: Proleće pred sadnju ili unošenje sadilicom u redove YaraMila 16-27-07 200-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 16-27-7

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Krompir: Osnovno đubrenje u jesen: YaraMila™ 7-20-28 400-600 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Krompir: Osnovno đubrenje u jesen: YaraMila™ 8-24-24 400-600 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON ŽUTI

YaraTera KRISTALON ŽUTI