Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

 • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
 • Nizak nivo organske materije
 • Hladni ili vlažni uslovi
 • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
 • Zemljišta sa niskom P rezervom
 • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
 • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

 • Povećan broj krtola
 • Stvara krtole jednake veličine
 • Pospešuje obim i povećava prinos krtola
 • Povećava suvu materiju krtole, i nivo skroba
 • Poboljšava skladišnu sposobnost krtole i smanjuje zaraze kod skladištenja