YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

YaraMila NPK granulirana đubriva koja karakteriše izrazita delotvornost

Repromaterijal upotrebljen u nastanku naših proizvoda visokog je kvaliteta (bez teških metala), a proces proizvodnje je poseban pa se granule YaraMila™ mineralnog đubriva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz zemljišta. Usevi se hranivim elementima snabdevaju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranivih elemenata omogućava efikasnu primenu đubriva YaraMila™ neposredno u pripremi zemljišta za setvu i sadnju (kao starter) kao i za delotvorno prihranjivanje useva.

YaraMila 8-24-24 Na zemljištima sa manjkom fosfora za ratarske kulture, kao što su pšenica, industrijsko bilje, kukuruz, u količini od 400 kg/ha i za jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda 200 kg/ha.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita: Osnovno đubrenje u predsetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Oilseed rape (winter)

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 8-24-24 200-400 kg/ha

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita: Osnovno đubrenje u predsetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Oilseed rape (winter)

Uljana repica: Osnovna obrada ili startno đubrenje pred setvu YaraMila™ 8-24-24 200-400 kg/ha