Nedostatak cinka se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Zemljište s visokim pH
  • Zemljišta bogata fosforom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina fosfora
  • Hladni i vlažni uslovi

Zinc je važan za

  • Zdravi zeleni listovi (grm)
  • Povećan prinos krtole i bolji kvalitet