YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

YaraMila NPK granulirana đubriva koja karakteriše izrazita delotvornost

Repromaterijal upotrebljen u nastanku naših proizvoda visokog je kvaliteta (bez teških metala), a proces proizvodnje je poseban pa se granule YaraMila™ mineralnog đubriva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz zemljišta. Usevi se hranivim elementima snabdevaju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranivih elemenata omogućava efikasnu primenu đubriva YaraMila™ neposredno u pripremi zemljišta za setvu i sadnju (kao starter) kao i za delotvorno prihranjivanje useva.

YaraMila 7-20-28 Za tla s uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i prolećne đubrenje ratarskih i intenzivnih useva. Jesenje đubrenje: zaoravanje i osnovno đubrenje 200-300 kg/ha uz dohranjivanje useva pre setve. Proleće: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg đubrenja, 300-500 kg/ha. Izvrsno uravnotežene kombinacije hraniva za useve kukuruza, suncokreta, uljane repice, šećernu repu.