Nedostatak kalijuma se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta ( nizak pH )
  • Peskovita ili rastresita zemljišta ( ispiranje )
  • Uslovi suše
  • Velika količina padavina ( ispiranje ) ili jako navodnjavanje
  • Teška glinasta zemljišta
  • Zemljišta sa niskim K rezervama
  • Zemljišta bogata magnezijumom

Potassium je važan za

  • Veći prinos i kvalitet
  • Veće krtole
  • Veća otpornost na bolesti

Preporučena Yara đubriva za Potassium

YaraMila 13-13-21

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Krompir: Osnovno đubrenje u jesen: YaraMila™ 7-20-28 400-600 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Krompir: Osnovno đubrenje u jesen: YaraMila™ 8-24-24 400-600 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23