YaraMila 16-27-7

YaraMila 16-27-7

YaraMila NPK granulirana đubriva koja karakteriše izrazita delotvornost

Repromaterijal upotrebljen u nastanku naših proizvoda visokog je kvaliteta (bez teških metala), a proces proizvodnje je poseban pa se granule YaraMila™ mineralnih đubriva odmah otapaju u dodiru s vlagom iz zemljišta. Usevi se hranivim elementima snabdevaju trenutno. Brzo otapanje i oslobađanje hranivih elemenata omogućava efikasnu primenu đubriva YaraMila™ neposredno u pripremi zemljišta za setvu i sadnju (kao starter) kao i za delotvorno prihranjivanje useva.

YaraMila 16-27-7 za žitarice i zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma. Primjenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u količini 300-400 kg/ha čime se unosi 48-64 kg N/ha. To je dovoljno za jesenje razdoblje vegetacije jer višak azota smanjuje otpornost na negativne uslove tokom zime. Takođe zadovoljavamo potrebe za fosforom od 81 do 108 kg/ha, što je optimalno za strna žita. Strna žita iznose kalijum u količini 60 kg/ha što je sasvim dovoljan dodatak od 50 % potreba za kalijumom.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita : YaraMila™ 16-27-7 za žitarice i tla sa srednjim i višim sadržajem kalijuma Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u količini 300-400 kg/ha čime se unosi 48-64 kg N/ha. To je dovoljno za jesenski period vegetacije jer višak azota smanjuje otpornost na nepovoljne uslove tokom zime. Takođe zadovoljavamo potrebe za fosforom od 81 do 108 kg/ha, što je optimalno za strna žita. Strna žita iznose kalijum u količini 60 kg/ha te je posve dovoljan dodatak od 50 % potreba za kalijumom.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita : YaraMila™ 16-27-7 za žitarice i tla sa srednjim i višim sadržajem kalijuma Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u količini 300-400 kg/ha čime se unosi 48-64 kg N/ha. To je dovoljno za jesenski period vegetacije jer višak azota smanjuje otpornost na nepovoljne uslove tokom zime. Takođe zadovoljavamo potrebe za fosforom od 81 do 108 kg/ha, što je optimalno za strna žita. Strna žita iznose kalijum u količini 60 kg/ha te je posve dovoljan dodatak od 50 % potreba za kalijumom.