Nedostatak gvožda se pogoršava zbog

  • Visoki pH
  • Zemljišta zasićena vodom
  • Karbonatno zemljište
  • Zemljište sa visokim nivoom bakra, mangana i cinka

Iron je važan za

  • Važan za fotosintezu i metabolizam biljke
  • Zato je važan za razvoj lista, snažan rast i produktivnost useva

Preporučena Yara đubriva za Iron

YaraTera REXOLIN D12

YaraTera REXOLIN E13

YaraTera REXOLIN Q40