Nedostatak magnezijuma se pogoršava zbog

  • Peskovita zemljišta
  • Kisela zemljišta
  • Zemljišta bogata kalijumom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina kalijuma
  • Hladna i vlažna razdoblja

Magnesium je važan za

  • Povećava obim
  • Povećan prinos krtole
  • Povećana otpornost na zarazu i kvalitet kožice
  • Povećana suva materija krtole i nivo skroba

Preporučena Yara đubriva za Magnesium

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera REXOLIN Mg6