Nedostatak bakra se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Krečna zemljišta
  • Peskovita zemljišta
  • Nova zemljišta
  • Dodatne velike količine azota

Copper je važan za

  • Zdravi zeleni listovi
  • Veći prinos