Nedostatak azota se pogoršava zbog

 • Zemljište sa niskim ili visokim pH
 • Peskovito ili rastresito zemljište ( ispiranje )
 • Niska organska materija
 • Uslovi suše
 • Zemljište s visokom količinom padavina ( ispiranje ) ili jako navodnjavanje
 • Dodavanje ili visoki nivoi nerazgrađene organske materije/stajsko đubrivo ( npr
 • slama )
 • Brzo rastući usevi

Nitrogen je važan za

 • Bujniji, zeleniji rast
 • Povećava se prinos i kvalitet zrna
 • Bolja formacija klipa i rod

Preporučena Yara đubriva za Nitrogen

YaraMila 16-27-7

YaraMila 16-27-7

Kukuruz: Predsetvena priprema ili unošenje setvenim strojem YaraMila 16-27-07 200-250 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 16-27-7

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 7-20-28 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 8-24-24 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila 9-12-25

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 9-12-25 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 9-12-25

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Kukuruz: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-8 listova, a u slučaju jačeg nedostatka, tretiranje ponoviti kroz 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Pročitajte još o YaraVita THIOTRAC

YaraBela EXTRAN

YaraBela EXTRAN

Kukuruz: u fazi 3-8 listova do 500 kg/ha u jednoj ili dve aplikacije

Pročitajte još o YaraBela EXTRAN

YaraBela SULFAN

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

FERTICARE 24-8-16