Nedostatak magnezijuma se pogoršava zbog

  • Peskovita zemljišta
  • Kisela zemljišta
  • Zemljišta bogata kalijumom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina kalijuma
  • Hladna i vlažna razdoblja

Magnesium je važan za

  • Dobar razvoj biljke u ranoj sezoni
  • Povećan prinos
  • Omogućava raniju žetvu

Preporučena Yara đubriva za Magnesium

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 7-20-28 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 9-12-25

YaraMila 9-12-25

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 9-12-25 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 9-12-25

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MgS

YaraTera REXOLIN Mg6