YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN

Proizvodi YaraBela™ na bazi nitratnog i amonijskog azota garantuju uravnoteženo snabdevanje azotom, univerzalni su i lako se primenjuju na mnogim usevima. Proizvodi YaraBela™ posebno su osmišljeni kako bi biljka prihvatila azot u što kraćem vremenu. YaraBela™ Sulfan uz azot sadži i Sumpor kao važno hranivo u ishrani biljaka. (KAN sa sumporom 24% N + 15% SO3), (KAN sa sumporom 24% N + 18% SO3)

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita: Prihrana azotom u proleće: YaraBela™ Sulfan , u jednoj ili dve aplikacije.1.u fazi bokorenja Sulfan 300- 400 kg/ha,2.faza zastavičara do klasanja Sulfan 150-200 kg/ha

Oilseed rape (winter)

Uljana repica: Prihrana azotom; YaraBela™ Sulfan 24 u jednoj ili dve aplikacije.:1.u fazi intenzivnog porasta 200-300 kg/ha, 2.u fazi butonizacije,faza zelenih pupoljaka do cvetanja do 250 kg/ha

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita: Prihrana azotom u proleće: YaraBela™ Sulfan , u jednoj ili dve aplikacije.1.u fazi bokorenja Sulfan 300- 400 kg/ha,2.faza zastavičara do klasanja Sulfan 150-200 kg/ha

Oilseed rape (winter)

Uljana repica: Prihrana azotom; YaraBela™ Sulfan 24 u jednoj ili dve aplikacije.:1.u fazi intenzivnog porasta 200-300 kg/ha, 2.u fazi butonizacije,faza zelenih pupoljaka do cvetanja do 250 kg/ha