Nedostatak sumpora se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Rastresito, peskovito zemljište ( ispiranje )
  • Nizak nivo organske materije
  • Slabo prozračna zemljišta ( natopljena zemljišta )
  • Područja sa niskim industrijskim emisijama

Sulphur je važan za

  • Zeleni listovi i zdrav rast
  • BIljka bolje iskorišćava azot

Preporučena Yara đubriva za Sulphur

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Kukuruz: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-8 listova, a u slučaju jačeg nedostatka, tretiranje ponoviti kroz 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Pročitajte još o YaraVita THIOTRAC

YaraBela SULFAN

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

FERTICARE 24-8-16