Nedostatak kalijuma se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta ( nizak pH )
  • Peskovita ili rastresita zemljišta ( ispiranje )
  • Uslovi suše
  • Velika količina padavina ( ispiranje ) ili jako navodnjavanje
  • Teška glinasta zemljišta
  • Zemljišta sa niskim K rezervama
  • Zemljišta bogata magnezijumom

Potassium je važan za

  • Zdravi, zeleni listovi
  • Bolji razvoj korena
  • Povećan prinos

Preporučena Yara đubriva za Potassium

YaraMila 16-27-7

YaraMila 16-27-7

Kukuruz: Predsetvena priprema ili unošenje setvenim strojem YaraMila 16-27-07 200-250 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 16-27-7

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 7-20-28 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 8-24-24 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila 9-12-25

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 9-12-25 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 9-12-25

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

FERTICARE 24-8-16