Nedostatak bora naspram zdrave biljke se pogoršava zbog

  • Peskovita zemljišta
  • Alkalna zemljišta
  • Zemljišta sa niskim rezervama organske materije
  • Visoki nivoi azota
  • Zemljišta sa visokim nivoom kalcijuma
  • Hladno i vlažno vreme
  • Sušni periodi

Boron je važan za

  • Posprešen razvoj klipa i zrna
  • Poboljšan razvoj useva
  • Povećan prinos

Preporučena Yara đubriva za Boron

YaraLiva NITRABOR