Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

 • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
 • Nizak nivo organske materije
 • Hladni ili vlažni uslovi
 • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
 • Zemljišta sa niskom P rezervom
 • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
 • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

 • Bolji razvoj useva
 • Dobar razvoj biljke u ranoj sezoni
 • Ujedničeno zrenje koje sprečava gubitak zrna kod žetve
 • Povećan prinos
 • Ubrzava žetvu

Preporučena Yara đubriva za Phosphorus

YaraMila 16-27-7

YaraMila 16-27-7

Kukuruz: Predsetvena priprema ili unošenje setvenim strojem YaraMila 16-27-07 200-250 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 16-27-7

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 7-20-28 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 8-24-24 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila 9-12-25

Kukuruz: Osnovna obrada ili predsetvena priprema tla ; YaraMila™ 9-12-25 250-400 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 9-12-25

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro