Nedostatak kalijuma se pogoršava zbog

 • Kisela zemljišta ( nizak pH )
 • Peskovita ili rastresita zemljišta ( ispiranje )
 • Uslovi suše
 • Velika količina padavina ( ispiranje ) ili jako navodnjavanje
 • Teška glinasta zemljišta
 • Zemljišta sa niskim K rezervama
 • Zemljišta bogata magnezijumom

Potassium je važan za

 • Novi rast je zdrav
 • Povećana je otpornost protiv hladnoće
 • Povećava se količina cvetova
 • Plodovi su duži pa su generalno intenzivnije boje
 • Plod može ranije da dozre i ima bolji ukus
 • Rod je veći

Preporučena Yara đubriva za Potassium

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Jabuka: osnovno đubrenje u jesen YaraMila 9-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-300 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 9-12-25

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Complex 12-11-18 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 11-11-21: 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

Jabuka: Starto đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 8-11-23 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraTera KRISTA K PLUS

YaraTera KRISTA MKP

YaraTera KRISTA SOP

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON CRVENI

YaraTera KRISTALON NARANDŽASTI

YaraTera KRISTALON NARANDŽASTI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

YaraTera KRISTALON SMEĐI

FERTICARE 10-5-26

FERTICARE 14-11-25

FERTICARE 6-14-30