Nedostatak sumpora se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Rastresito, peskovito zemljište ( ispiranje )
  • Nizak nivo organske materije
  • Slabo prozračna zemljišta ( natopljena zemljišta )
  • Područja sa niskim industrijskim emisijama

Sulphur je važan za

  • Novi rast je zdrav i zelen
  • Povećana je količina i veličina ploda
  • Sveukupni rod je veći

Preporučena Yara đubriva za Sulphur

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Complex 12-11-18 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 11-11-21: 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

Jabuka: Starto đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 8-11-23 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Jabuka: primeniti u dozi 3,0-5,0 lit/ha pred cvatnju i u trenutku debljanja plodova, a tretiranje ponoviti 10-14 dana kasnije. Zadnje tretiranje obaviti od pobiranja plodova do otpadanja listova. Preporučena količina vode: 500-1000 lit/ha. Ne primenjivati tokom cvetanja. Ovaj proizvod sadrži aktivni sastojak za koji je utvrđeno da, kada se koristi u količini oko 15 l / ha, izaziva prorjeđivanje plodova. Ove količine mogu takođe prouzrokovati oštećenje listova i Yara ne garantuje ovu aplikaciju.

Pročitajte još o YaraVita THIOTRAC

YaraTera KRISTA SOP